Tlak na trvalo udržateľné spôsoby nákladnej dopravy dotlačil tento sektor aj k vodíkovému pohonu. Ako však tvrdia konštruktéri automobilky Volvo, v niektorých prípadoch ide naozaj o zmysluplné riešenie, na ktorom sa rozhodne oplatí pracovať a vyvíjať ho do stále dokonalejšej formy. V automobilke preto pracujú na obidvoch formách jeho použitia v nákladných autách – v palivových článkoch, aj na priame spaľovanie v piestových motoroch. Veľa zákazníkov má však v súvislosti s použitím vodíka v hlave stále veľa otázok. Volvo preto vybralo najzásadnejšie z nich a poskytlo relevantné odpovede.

Záleží aj od lokality a vonkajších teplôt

Aký je rozdiel medzi kamiónom na vodíkové palivové články a kamiónom so spaľovacím motorom?
Vodíkové nákladné auto so spaľovacím motorom má rovnakú vodíkovú nádrž ako nákladné vozidlo s palivovými článkami. Rozdiel je v tom, že jeho pohon zabezpečuje spaľovací  motor, ktorý bol upravený tak, aby namiesto nafty spaľoval vodík. Vodíkové auto so spaľovacím motorom však bude mať čisté emisie CO2 len pri prevádzke na obnoviteľné palivá a v jeho výfukových plynoch vždy bude určité množstvo oxidov dusíka (NOx) a častíc v rámci limitov platných emisných zákonov (napr. Euro VI, Euro VII, EPA 27). Nákladné vozidlo s vodíkovými palivovými článkami je elektrické a tiché, nevypúšťa nič okrem vody. Je tu však aj ďalší rozdiel, nákladné vozidlo so spaľovacím motorom na vodík je vhodnejšie do horúceho podnebia. A rovnako v prípade, keď je dlhší čas potrebný väčší výkon.

Aký je rozdiel medzi kamiónom na palivové články a kamiónom s elektrickým pohonom na batérie?
Nákladné vozidlo s palivovými článkami je elektrické nákladné vozidlo (FCEV), ktoré vyrába elektrinu z palivových článkov . Tie sú poháňané vodíkom, ktorý je tankovaný a skladovaný v nádržiach na kamióne. V palivovom článku sa vodík a kyslík kombinujú prostredníctvom elektrochemickej reakcie na výrobu elektriny, tepla a vody. To je rozdiel od batériového elektrického kamióna (BEV), ktorý získava energiu z batérií nabíjaných z externého zdroja elektriny. Nákladné vozidlo s palivovými článkami má tiež batériu, ktorá môže poskytnúť dodatočnú energiu na pohon, prípadne rekuperáciu, avšak táto batéria je oveľa menšia (v porovnaní s batériou v BEV). Vodíkové nákladné vozidlá s palivovými článkami si vedia odvieť viac energie a poskytnú dlhší dojazd ako BEV.

Prečo by som mal investovať do elektrickej batérie, keď prichádzajú vodíkové nákladné autá?
Pokiaľ ide o dostupnosť, batériové elektrické nákladné vozidlá sú už bežne dostupné a dnes reálne podporujú dekarbonizáciu. Nákladné vozidlá na vodík sa však stále vyvíjajú a na veľkosériovú výrobu nebudú pripravené pred koncom tohto desaťročia. Vďaka rastúcim dojazdom, vývoju batérií a rozrastajúcej sa nabíjacej infraštruktúre však dnes možno veľkú časť nákladnej dopravy v Európe vykonávať pomocou batériových elektrických nákladných vozidiel.

Kedy si teda budem môcť kúpiť nákladné auto na vodík a koľko bude stáť?
Spoločnosť Volvo Trucks čoskoro rozbehne zákaznícke pilotné projekty elektrických nákladných vozidiel s palivovými článkami na vodíkový pohon, ich plná komercializácia je naplánovaná na koniec tohto desaťročia. Dopravcovia, ktorí chcú prepravu s nulovými emisiami výfukových plynov, však majú možnosti už dnes. Veď existujú batériové elektrické kamióny, aj nákladné autá poháňané obnoviteľnými palivami, ako je napríklad bioplyn. Dlhodobým cieľom Volvo Trucks je, aby celkové náklady na vlastníctvo (TCO) počas životného cyklu nákladného vozidla na vodík, vrátane jeho kúpnej ceny a prevádzkových nákladov, boli rovnaké alebo nižšie v porovnaní s naftovou alternatívou.

Sú nákladné vozidlá na vodíkový pohon bezpečné?
Bezpečné používanie vodíka znamená predchádzanie situáciám, v ktorých môže dôjsť k úniku v kombinácii s príčinou vznietenia. Vodík je netoxický a pri uvoľnení do ovzdušia sa rýchlo rozpúšťa. Rovnako ako iné palivá si však vyžaduje znalosti bezpečného používania. Pri prevádzke alebo zaparkovaní vozíka vo vnútri je dôležitá detekcia netesností a primerané vetranie. Testovanie vodíkových systémov ukazuje, že vodík možno vyrábať, skladovať a dávkovať bezpečne.

Ako udržateľné sú nákladné autá na vodíkový pohon?
Vozidlá poháňané vodíkom môžu mať veľmi nízku uhlíkovú stopu, vodík však musíme vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Vodíkové autá môžu ponúknuť vysokoenergetickú alternatívu k fosílnym palivám s nízkymi emisiami, ich udržateľnosť však závisí od celého životného cyklu vodíkového paliva a vozidla vrátane výroby, prevádzky a likvidácie. Nákladné vozidlá s vodíkovými palivovými článkami sú na prevádzku energeticky efektívnejšie ako tradičné nákladné autá so spaľovacím motorom. Na druhej strane, nie sú tak efektívne ako nákladné autá s batériovým elektrickým pohonom. Jednou z výhod vodíka je, že ho môžeme vyrábať, keď je prebytok obnoviteľnej energie (fúka vietor, slnko). Vodík následne skladujeme a potenciálne využívame, keď je výroba obnoviteľnej energie obmedzenejšia.

zdroj: Volvo Trucks