Biopalivá či syntetika ?

Len pred nedávnom schválená smernica RED 3 (smernica o obnoviteľnej energii), má za cieľ, urýchliť proces znižovania emisií skleníkových plynov vo viacerých sektoroch vrátane dopravy do roku 2030. Okrem nej, nariadenie o CO 2 štandardoch povoľuje po roku 2035 registráciu nových osobných vozidiel so 100 % zníženými výfukovými emisiami, a po roku 2040 registráciu nových nákladných vozidiel s len 90 %  zníženými emisiami. Jej súčasťou bola výnimka pre vozidlá, ktoré jazdia výlučne na uhlíkovo neutrálne palivá. S ich definíciou prišla Európska Komisia, ktorá ich charakterizuje ako „obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu“ teda syntetické palivá (e-fuels), či zelený vodík. Prečo je definícia nedostatočná ? „Pri nastavenej definícii by boli všetky obnoviteľné palivá z biomasy i odpadov a zvyškov diskvalifikované, k čomu podľa nás nie je žiadny dôvod. Biopalivá sú na rozdiel od e-fuels už v súčasnosti rozšírenou a dostupnou technológiou, ktorá už dokázala svoj prínos,” potvrdil generálny tajomník ZVVB  Radoslav Jonáš. Dokonca niektoré palivá na báze biometánu, vyrobené z odpadov a zvyškov, môžu mať záporné hodnoty emisií skleníkových plynov a podľa mňa sú šetrnejšie ako tie syntetické, ale to je môj názor. 

Aká je teda správna cesta ? 

Okrem biopalív bol minulý rok prijatý Akčný plán realizácie Národnej vodíkovej stratégie, ku ktorému sa vyjadril profesor Juraj Sinay. „Momentálne prebieha na úrovni Expertnej pracovnej skupiny pre prípravu vodíkovej legislatívy príprava technických noriem a metodika určovania výpočtov emisií skleníkových plynov spojených práve s výrobou, úpravou a prepravou vodíka do miesta jeho spotreby. Veríme, že počas roka 2024 sa nám podarí toto opatrenie splniť, pričom proces bude pokračovať aj v  budúcnosti v súlade s rozvojom vodíkovej technológie.” Už dnes fungujú vozidlá na vodíkový pohon, treba sa opierať o to čo je overené a funguje. “emisné štandardy sa neustále sprísňujú. Najnovší legislatívny proces okolo návrhu EURO7 trvá už jeden a pol roka a jeho ukončenie predpokladáme až v roku 2025. Jeho nedávne finálne schválenie prinesie pre automobilky nutnosť zapracovávať rôzne technické riešenia a počítať s vývojom viacerých scenárov.“ Povedal Vítězeslav Grepl zo Škoda Auto. 

Asociácie aj experti sa zhodli na tom, že tou správnou cestou k trvalému znižovaniu emisií skleníkových plynov je využívaniepodpora všetkých nízkoemisných a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú v súčasnosti dostupné ale aj tie rozvojové ako napr. zelený vodík. Asociácie sa opierajú o fakt, že ak by sa dostupné biopalivánízkoemisné palivá, ktoré už dnes prispievajú k dekarbonizácií obmedzili, mohlo by to negatívne ovplyvniť znižovanie uhlíkovej stopy. „Za správny prístup považujeme hodnotenie emisií skleníkových plynov z celého životného cyklu ako u vozidiel, tak aj u palív a vieme to dokladovať aj výpočtami. Preto žiadame, aby bol v rámci rokovaní s Európskou komisiou vypracovaný nový návrh definície uhlíkovo neutrálnych palív, ktorý bude zahŕňať všetky obnoviteľné palivá, vrátane biopalív, e-fuels, palív na báze biometánu, či recyklovaných uhlíkových palív,” uviedli na záver zástupcovia.