Hornina sa najskôr uvoľní pomocou trhacích prác. Používajú sa na to rôzne trhaviny a výbušniny, napríklad emulzné. Do lomovej steny sa urobí vrt návrtnou súpravou, potom navíjací voz naplní vrt emulznou trhavinou a odborníci dajú zelenú odpalu.

Veľké kusy uvoľneného kameňa lomári naložia pomocou nakladača na nákladné vozy a odvezú do drviča. Tu prechádza kameň úpravou podľa toho, aké veľké majú byť časti kameniva. V prvom stupni sa kameň rozdrví na menšie kúsky, presunie sa dopravnými pásmi na druhý stupeň s o niečo menším drvičom, ktorý už vyprodukuje finálny výrobok. Triedič však určitý podiel kameniva ešte posúva na tretiu úroveň, kde sa nachádza ešte menší drvič, ktorý predrví kameň na najmenšie frakcie.

Prečo granodiorit?

Granodiorit je podľa odborníkov jednou z najkvalitnejších hornín a dokonale sa hodí na výstavbu cestnej infraštruktúry. Petrografickým výskumom a rôznymi sitovými rozbormi sa prišlo na to, že tento kameň je vhodný v stavebníctve do betónov, asfaltov či podkladových vrstiev.

Čo potom, keď sa všetok kameň z daného miesta vyťaží?

Po vyťažení kameňa sa priestor musí rekultivovať. Cieľom rekultivácie je aby v budúcnosti vyťažený priestor zostal bezpečný, zabezpečený, estetický a funkčný. Ťažobným firmám na to slúži projekt, ktorý stanovuje, čo a ako treba vysadiť na vyťažených miestach, aby sa po ukončení ťažby územie začlenilo späť do krajiny.

Ako pokračuje stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany?

Aktuálne na stavbe prebiehajú práce na preložkách a ochranách plynových a vodovodných potrubí a takisto na preložkách inžinierskych sietí. Zároveň pokračujú práce na mostných objektoch. Aktuálne už máme úplne ukončený pyrotechnický prieskum, zrealizované sú už aj všetky staveniskové vjazdy a výjazdy, všetky stavebné dvory a sprejazdnený je aj dočasný most cez rieku Hornád. Hotové sú tiež aj viaceré preložky vysokého napätia či optických káblov. V najbližšej dobe budeme pokračovať v prekladaní inžinierskych sietí a v realizácii sanačných vrstiev.

zdroj: NDS
foto: cz.depositphotos.com