Koordinátorom medzinárodného projektu RE-BREATH podporeného Európskou úniou v programe LIFE je spoločnosť Brembo, ktorá je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe brzdných systémov. Testovanie priamo v prevádzke zabezpečia spoločnosti ARRIVA Slovakia a Arriva Italia, pričom na Slovensku sa uskutoční na vybraných trasách v Bratislavskom kraji. Verejný sektor v projekte zastupujú ako partneri mesto Bergamo a talianska Národná rada pre výskum (CNR) so svojimi dvomi inštitútmi, Inštitútom pre výskum znečistenia atmosféry (CNR-IIA) a Inštitútom nanoštruktúrnych materiálov (CNR-ISMN).

„Budúcnosť verejnej dopravy je založená na udržateľných riešeniach, ktoré znižujú nielen dopady na životné prostredie, ale aj prevádzkové náklady. Zároveň aj táto prestížna spolupráca na projekte RE-BREATH pod vedením špičkového výrobcu brzdných systémov potvrdzuje, že slovenská ARRIVA je rešpektovaným partnerom pri vývoji inovatívnych riešení na európskej úrovni,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

Informácie získané z projektu RE-BREATH, ktorý bude trvať 36 mesiacov, by mali zároveň podporiť vnútroštátne orgány pri odhade emisií iných ako výfukových plynov. Tie sa totiž započítavajú do emisnej bilancie EMEP/SEE podľa smernice (EÚ) 2016/2284.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva viac ako 39 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 miliardy cestujúcich v 12 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.