UNAS sa snaží riešiť agendu, na ktorú vodiči nemajú zástupcu. Najmä v celoslovenskom pôsobení. Zhrňme si o čo sa UNAS snaží, alebo v čom vyvíja a môže vyvíjať snahu v prospech profivodičov. Nižšie sú len niektoré aktivity, ktoré UNAS už aktívne rieši, alebo by riešiť mal, okrem plošne medializovaných a obecne známych výziev o zmenu systému fungovania slovenského mýta.

BEZPEČNÉ A DOSTATOČNÉ PARKOVISKÁ

Parkovísk pre kamióny je naozaj málo. Kamióny postávajú kade tade, vodiči majú neraz problém nájsť voľné parkovacie miesto, s toaletou, wifi pripojením, sprchou. Ich počet by sa mal rozšíriť a na kamióny by sa pri plánovaní nových parkovacích plôch nemalo zabúdať.

RAMPY NA ODSTRÁNENIE SNEHU

Platné zákony nariaďujú vodičovi, aby pred jazdou očistil auto od snehu a ľadu. Ale nik nerieši, že ak vodič napríklad parkuje na parkovisku na diaľnici a v noci sneží, nemá na výjazde z parkoviska šancu očistiť strechu návesu. Ak má, iste nie bezpečne či komfortne. Vodiči sú teda stavaní do pozície, že ohrozujú svoje zdravie až život a zároveň porušia platné BOZP predpisy (práca vo výške) a odstránia si sneh v 4 metrovej výške zo zamrznutej, šmykľavej a klzkej strechy sami. Ak nie, riskujú postih, prípadne ohrozenie iných účastníkov cestnej premávky a sú na ceste aj so snehom a ľadom na strechách svojich návesov.

CELOPLOŠNÝ ZÁKAZ PREDBIEHANIA PRE KAMIÓNY

Tento zákaz mal byt zrušený, respektíve jeho platnosť obmedzená. Nezmyselným zákazom sa vytvárajú dopravné vláčiky a vodiči sú vystresovaní na ešte väčšiu mieru. Zákaz by mal mať časové obmedzenie (napr 7:00-10:00 a 15:00-19 hod, prípadne ešte variant 7:00-19:00) aj to nie celoplošne.  V úsekoch kde sú 3 pruhy v stúpaní, (napr Zamarovce) by nemal platiť vôbec.

ZAVEDENIE KAUCIE PRI PREJEDNÁVANÍ PRIESTUPKOV

Pre profesionálnych vodičov a nielen pre nich by mal byť pri prejednávaní priestupkov zavedený inštitút kaucie. V súčasnej dobe je vodič postavený pred voľbu: Zaplatenie pokuty a tým pádom priznanie si priestupku bez možnosti odvolania a vrátenia finančných prostriedkov versus zadržanie vodičáku, čo pre človeka, ktorého volant živí znamená obrovské komplikácie. Mal by byť zavedený inštitút kaucie, kde vodič zaplatí zábezpeku, ale má možnosť obhajoby v správnom konaní. Vo veľa prípadoch by sa prišlo na to, že sa priestupok nestal, alebo by sankcia za priestupok bola nižšia, ale vodič pri riziku zadržania VO dáva prednosť zaplateniu pokuty na mieste z obavy o stratu zdroja svojej obživy. 

ZÁKAZ NAKLADANIA  A VYKLADANIA TOVARU VODIČOM

Tak ako sa to podarilo v posledných dňoch španielskemu združeniu FENADISMER, rovnako aj u nás by mal byť zavedený zákaz vykladania/nakladania tovaru vodičom. Vodič by mal byť povinný len pristaviť vozidlo na nakládku/vykládku a umožniť naloženie/vyloženie tovaru otvorením, poprípade odplachtovaním návesu. Ostatné veci by mal zabezpečovať odosielateľ/príjemca tovaru. Samozrejme že pri špeciálnych druhoch tovaru alebo nadstavieb ako sú žeriavy, autoprepravníky, cisternové vozidlá, sťahovacie služby a napríklad balíkové služby kuriérskych spoločností, toto vodič zabezpečuje, ale tá nadpráca vodiča by mala byť po španielskom vzore faktúrovaná zvlášť ako extra položka. V prípade, že vodič musí aj tak zabezpečiť nakládku vykládku, mal by to dopravca rovnako fakturovať extra.

PSYCHOHYGIENA A OCHRANA POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

Profesionálni vodiči kamiónov, autobusovej a osobnej prepravy, vrátane taxislužby by mali mať k dispozícii extra 2x 5 týždeň riadnej dovolenky naviac, určenej na psycho hygienu a starostlivosť o pohybové ústrojenstvo. Neexistuje porovnávacia štúdia, ktorá by to dokázala, ale z praxe majú vodiči oveľa viac poškodení krčnej chrbtice a pohybového ústrojenstva. Štát by sa mal spolupodieľať, poprípade plne hradiť 2 týždne kúpeľnej starostlivosti v roku, určenej na regeneráciu pohybovej sústavy a psycho hygienu. Môže to byť ukotvené na základe odpracovaných rokov v segmente dopravy.

Tieto, ale aj ďalšie opatrenia má, alebo by mal zapracovať UNAS do svojej legislatívy a mal by bojovať za ich zavedenie do praxe. UNAS vie byť prínosom aj pre vodiča a myslím si, že mu patrí jeho podpora.