NDS ešte pred koncom r. 2018 vypísala tender na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

Plánované diaľnice a rýchlostné cesty na území Košického kraja

Stavbu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“ rozdelili na dva úseky. NDS teraz vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu druhého, vyše 14-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorý priamo nadväzuje na rozostavanú stavbu D1 Budimír – Bidovce. Predpokladaný termín vyhodnotenia súťaže, podpisu zmluvy a následne začiatku výstavby II. úseku stavby je na jeseň 2019. Výstavba je plánovaná na tri roky. Súťaž na zhotoviteľa prvého takmer 7-kilometrového úseku  R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany plánuje NDS vyhlásiť v lete 2019.

Predpokladaná hodnota stavebných prác II. úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je 138,04 mil. eur. Stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku.

II. úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslach
 

  • Dĺžka rýchlostnej cesty:                                             14,262 km
  • Počet mimoúrovňových križovatiek :                         3 ks  
  • Počet mostných objektov :                                        13 ks
  • Počet odpočívadiel:                                                   1 ks

Zdroj: NDS

Foto: web.vucke.sk, mapio.net