Autonómne nákladné autá majú podľa mnohých popredných predstaviteľov automobiliek veľký potenciál. Mali by totiž dokázať prepravovať tovary na dlhé vzdialenosti, či operovať v oblastiach nebezpečných pre ľudské zdravie a zabezpečiť plnenie úloh bez prítomnosti ľudských posádok. Pretaviť túto teóriu do praxe však nie je jednoduché, či už po technickej, alebo aj legislatívnej stránke. Ruský Kamaz však technológií verí a tak do jej vývoja a aplikácie v praxi vkladá nemálo energie.

Ako testovací polygón využíva Kamaz povrchové bane Kemerovo. Po testoch chcú poslať "Robocopa" do sériovej výroby.

S kamerami okolo celého auta

Kamaz Atlant 49 „Robocop“ je momentálne v štádiu testovacieho prototypu, ktorý čakajú praktické testy počas ostrého nasadenia do služby v povrchových baniach Kemerovo. Detaily o technike auta výrobca pochopiteľne tají, uplatnenie má totiž nájsť aj v armáde. Známy je len znak náprav 8x4, no podľa Kamazu je vo vývoji aj verzia 8x8 určená do najťažších podmienok. Ťažký sklápač je vybavený mnohými automatickými systémami, vrátane sledovania celého okolia pomocou kamier a radarov, systému váženia a sledovania obsahu korby, monitorovania priestoru kabíny, či detekcie elektrických vysokonapäťových vedení a rušičiek v blízkom okolí Robocopa. Po úspešných testoch a prípadných potrebných úpravách pôjde Atlant 49 do sériovej výroby.

zdroj: Kamaz Export