Ďalekosiahla dohoda je kľúčovým prvkom ambicióznej stratégie spoločnosti Scania, ktorej cieľom je eliminovať najväčšie zdroje uhlíkových emisií z výrobných materiálov s najväčšou karbónovou stopou a batérií. Cieľom tejto stratégie je, aby Scania do roku 2030 postupne vyradila hlavné zdroje emisií CO2 zo svojho dodávateľského reťazca a vo výrobe používala 100 percent zelenej ocele, 100 percent zelených batérií, 100 percent zeleného hliníka a 100 percent zelenej liatiny*. 

Ďalším dôležitým aspektom tohto úsilia je partnerstvo spoločnosti Scania v zoskupení First Movers Coalition, ktoré povzbudzuje firmy, aby zvýšili nízkouhlíkové nákupy v oblastiach, ktoré je ťažké dekarbonizovať. Nová zmluva pomôže spoločnosti Scania splniť jej záväzok voči koalícii nakúpiť významný objem zelenej ocele. Na výrobu nákladného automobilu sa spotrebujú asi štyri tony ocele, takže použitie jej zeleného variantu má jasný potenciál pozitívneho dopadu na klímu.

S touto prvou objednávkou u nášho strategického partnera H2 Green Steel pokračujeme na našej ceste smerom k minimalizácii dopadu nášho dodávateľského reťazca na klímu,“ hovorí Anders Williamsson, výkonný viceprezident a riaditeľ pre výskum, vývoj a nákup v spoločnosti Scania.

Scania je jedným z našich najväčších podporovateľov od prvého dňa. Nielen tým, že sama dopytuje zelenú oceľ, ale aj ako jeden z prvých kapitálových investorov. Jej podpora a partnerstvo pri vytváraní našej ponuky výrazne prispeli k utváraniu stratégie, s ktorou chceme zacieliť na zákazníkov. Scania je skutočným priekopníkom v oblasti udržateľnosti a ako prvá vo svojom sektore si stanovila vedecky podložené ciele v súlade s Parížskou dohodou. Všetci naši progresívni budúci zákazníci teraz postupujú rovnako,“ hovorí Mark Bula, obchodný riaditeľ Boden Steel v spoločnosti H2 Green Steel.

* Stratégie a ciele dekarbonizácie dodávateľského reťazca spočiatku zahŕňajú výrobu spoločnosti Scania v Európe, ale postupne sa rozšíria aj na jej výrobu v Číne a Latinskej Amerike.

zdroj: Scania Slovensko