Inteligentné semafory preferujú MHD, limitujú autá

Nová výzva "Podpora rozvoja udržateľnej mobility" je zameraná najmä na rozvoj verejnej dráhovej dopravy.

Bude financovaná z eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027. Podporené budú projekty z rozličných lokalít Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

„Peniaze z výzvy nie sú určené iba na trate, ale aj na budovanie prvkov preferujúcich verejnú dopravu pred inými, napríklad na inteligentné semafory. Investované môžu byť aj do ďalších aktivít, ako je obnova a modernizácia električiek, trolejbusov či autobusov na alternatívny pohon. Do výzvy sa možno prihlásiť až do vyčerpania celej sumy,“ uviedol minister investícií Richard Raši.

Peniaze pre mestá: Nielen na inteligentné semafory a nové vozidlá MHD

Financie z výzvy možno využiť tiež na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, napríklad na prestupné terminály či zastávky a záchytné parkoviská. Tiež na vybudovanie a modernizáciu technickej základne pre vozidlá MHD a zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov.

„Zdôrazňujem, že samotný výber projektov, ktoré získajú peniaze, je na samospráve,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž. Úspešných žiadateľov nebude vyberať štát, ale komisie zložené z expertov.

Vďaka peniazom z výzvy by sa mala zvýšiť prístupnosť a atraktivita verejnej osobnej dopravy. Ďalším z očakávaných výsledkov je zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä v mestách. Samozrejmosťou by malo byť zlepšenie kvality služieb vo verejnej osobnej doprave.

Foto: cz.depositphotos.com