Spory medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pomáha od pondelka 28. januára riešiť medzinárodná Komisia pre riešenie sporov. Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa zhodli obe strany.

Komisia pomáha riešiť spory medzi objednávateľom (NDS) a zhotoviteľom (Združenie Salini Impregilo – Dúha). V pondelok sa uskutočnilo prvé iniciačné stretnutie, kde sa všetky zmluvné strany a komisia oboznámili s problematikou. NDS v najbližších dňoch dodá komisii doklady a stanovisko k problematike, ktorú chce riešiť a považuje ju za zásadnú, dokumenty aktuálne prekladajú do anglického jazyka.
 
Zhotoviteľ sa zaviazal do mesiaca komisii predložiť prvý zásadný spor z jeho strany. NDS ako zásadnú problematiku vníma zodpovednosť zhotoviteľa za projektovú dokumentáciu a jej prípadné zmeny a aktualizácie. Zhotoviteľ ako svoj zásadný spor vníma geologické podmienky v tuneli Višňové a ich predvídateľnosť, resp. nepredvídateľnosť.

Ako to je a ako to možno bude?

Aktuálne práce na úseku prakticky stoja. Pracuje sa tu minimálne. Scenáre sú rôzne. Aktuálne sa k problému vyjadril aj jeden z opozičných poslancov. Okrem toho, že sa "tradične" hádže vina na predstaviteľa kompetentného rezortu, prináša aj možné scenáre.

Prvým je dokončenie stavby aktuálnym konzorciom Salini Impregilo a Dúha. Konzorcium verejne vyhlasuje, že tunel chce ozaj dokončiť. Ale je tu háčik. A dosť veľký. Smrdí to. Žiadajú cca 100 miliónov eur nad rámec zmluvy. Tie peniaze podľa NDS konzorcium nevie dôveryhodne vydokladovať. Avšak existuje pravdepodobnosť, že tá suma aj tak nebude stačiť.

Druhá možnosť je, že tunel dokončí iný, novo vybraný zhotoviteľ. Ak by sa s novým zhotoviteľom stihla podpísať zmluva ešte do konca roka, stavba by mohla byť podľa odborníka dokončená v roku 2023. Lenže je nutné si uvedomiť, že terajší zhotoviteľ by s vysokou pravdepodobnosťou vypovedanie zmluvy riešil súdnou cestou. K tomu si pripočítajte možnosť zakázať súdnou cestou práce na stavbe. A vznikajú ďalšie prieťahy, ktoré by posunuli termín dokončenia na neurčito. Tento scenár ma pri sebe ďalšie jedno veľké ale. Celková cena za stavbu by sa posunula nad 630 miliónov eur.

Zdroj: NDS, HnOnline, Pravda 

Foto: žilinské diaľnice