Podmienky využitia vodíka v energetike a doprave

Nariadenie o zavedení infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré vyžaduje od štátov postaviť plniace stanice s kapacitou vhodnou pre rozvoj vodíkovej nákladnej dopravy. Stanice musia stáť každých 200 km na hlavnej sieti TEN-T (diaľnice ako D1 alebo D5). Okrem diaľnic, musí byť postavená jedna stanica v každom krajskom meste. To všetko musí byť hotové do konca roka 2030. Okrem toho upravená smernica na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (RED3), zaviedla nové ciele v oblasti spotreby obnoviteľného vodíku v doprave a priemysle. To znamená spotrebu vodíku do 2030 minimálne 20 tisíc ton na území Českej republiky. Okrem dopravy a energetiky, podľa nariadenia ReFuelEU Aviation, musia do roku 2030 letecký dopravcovia využívať 1,2 % syntetických palív, vyrobených z obnoviteľného vodíka.

Podpora a využitie

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo na začiatku roku 2023 aktualizáciu vodíkovej stratégie Českej republiky, ktorá priznala jasné zmeny. Napríklad podporu obnoviteľného nizkouhlikového vodíku a sektory, kde vidí najväčší potenciál z hľadiska znižovania emisií a skleníkových plynov. V roku 2024 počíta MPO s vydaním aktualizovanej verzie Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM), ktorý ukáže ako bude vyzerať dekarbonizácia dopravy v Českej republike v najbližších rokoch. Od leta 2023 sa vodík môže využívať aj ako energetický plyn rovnako ako zemný plyn. Vodík teda pozná jak energetický zákon, tak aj zákon o pohonných hmotách.

Nové plniace stanice a elektrolyzér v Česku

V tomto roku otvoril Orlen Unipetrol prvé 2 verejné plniace stanice na vodík. Jednu v Litvínove a v Prahe v časti Barrandov. Okrem dvoch staníc, otvorili ČEPRO ďalšiu plniacu stanicu avšak neverejnú v Mstěticích pri Prahe. Celkovo je teda 5 neverejných plniacich staníc v Česku. Dopravní podnik hlavného mesta Praha od leta testuje vodíkový autobus do spoločnosti Škoda Electric. Spoločnosť Solar Global spustila v Napajedlech prvý väčší elektrolyzér o kapacite cca. 230 kW. Ďalších 11 elektrolyzérov je v pláne na výstavbu a z toho viac ako polovica je vo finálnej fáze investičného rozhodnutia. Väčšina z nich sa bude zameriavať na odbyt vodíka v oblasti mobility a ich výkon bude v stovkách kW. Projekt spoločnosti ČEZ v Mníšku pod Brdy ponúkne plniacu stanicu pre flotilu približne 10 vodíkových autobusov.

foto: https://depositphotos.com