elektromobily

Ak by sme aj dali na chvíľu bokom fakt, že definitívny ústup spaľovacích motorov nepotrvá rok, dva, ani desať rokov, ale s veľkou pravdepodobnosťou mnoho nasledujúcich dekád, petrochémia má pred sebou zaujímavé výzvy a možno i čiastočnú transformáciu. Každopádne o jej svetlej budúcnosti nemáme pochybnosti. Chcete príklady?

Niektoré automobilky, ako napríklad Porsche či Audi už nejakú dobu veľmi úspešne experimentujú so syntetickými palivami, ktoré sa skutočne zdajú byť perspektívnou cestou, ak sa podarí znížiť náklady na ich produkciu a v Bruseli nebude mať niekto pocit, že je nutné zakázať aj túto alternatívu. Ďalšou možnosťou sú potom kvapaliny či mazivá, ktoré budú nutne potrebovať i samotné elektromobily.

Že vám momentálne nenapadá nič, čo by okrem elektrickej energie mohli batériami poháňané osobné či nákladné automobily „tankovať“? Možno vás prekvapíme, ale ani vozidlá jazdiace čisto pomocou silou elektrónov nie sú tak úplne suché. A aby sme len neteoretizovali, poďme sa pozrieť na to, čo konkrétne tento typ strojov potrebuje.

Úplne najjednoduchšie si to môžeme ukázať na príklade novej generácie produktov, ktoré relatívne nedávno predstavila spoločnosť Fuchs. Nový rad kvapalín určených pre elektromobily dostali súhrnný názov BlueEV, a pretože ich je hneď niekoľko typov, boli rozdelené do troch hlavných skupín.

Špeciálne pre e-mobilitu

BlueEV DriveFluid sú oleje určené na chladenie elektromotorov a mazanie prevažne jednostupňových prevodoviek, s ktorými sú obvykle integrované do jedného celku. Ich spoločným menovateľom je zloženie, ktoré musí byť logicky inertné voči pôsobeniu magnetických polí, elektrickej energii všeobecne a samozrejme musia byť schopné perfektne odvádzať odpadové teplo, respektíve mazať prevody.

Áno, elektromotory tiež bojujú s tepelnými stratami, a aj keď sú v porovnaní so spaľovacími motormi výrazne nižšie, je nutné zbaviť sa prebytočného tepla chladením, pretože inak ničí izoláciu a v najhorších prípadoch i permanentné magnety. Primárnych zdrojov odpadového tepla je v elektrických pohonných jednotkách viacero. Patria k nim odpory alebo presnejšie povedané ohmické straty vo vinutí, straty v magnetických obvodoch kvôli vírivým prúdom a samozrejme časť tepla produkujú i ložiská mechanickými stratami.

elektromobily

Práve na mazanie ložísk je určená druhá časť „modrých“ produktov – takzvané BluEV MotorGrease, čo sú plastické mazivá vyvinuté špeciálne pre elektromobily. Poslednú skupinu potom tvoria produkty nazvané BluEV ThermalFluid, ktorých úlohou je starať sa (ako naznačuje aj ich meno) o tepelný komfort, respektíve termo-manažment samotných akumulátorov.

Lítium-iónové alebo teda ich najpoužívanejšia verzia lítium-železo-fosfátové akumulátory (LiFePO4) majú tú nepríjemnú vlastnosť, že zle znášajú príliš nízke ale tiež vysoké teploty, čo sa prejavuje významnou stratou kapacity. Tento typ batérií má až 99-percentú účinnosť pri nabíjaní, takže v tomto režime chladenie takmer nepotrebujú, inak je tomu ale pri vybíjaní samotnou jazdou a naopak v chladných podmienkach je nutné udržovať ich na určitej prevádzkovej teplote.

A práve na elimináciu extrémnych výkyvov teploty jedným či druhým smerom slúžia kvapaliny, ako je aj BluEV ThermalFluid. Ide o dielektrické nízkovodivé médium, čo znamená, že aj pri masívnom poškodení článkov pri nehode a vytečení tejto kvapaliny nedôjde napríklad k poraneniu zasahujúcich záchranných zložiek elektrickým prúdom.