Elektromobil majú mnohí zafixovaný ako stroj, ktorý nemá spaľovací agregát a tým pádom neprodukuje odpadné teplo. To pochopiteľne nie je tak celkom pravda, pretože elektromotor, riadiaca elektronika i vysokonapäťové batérie sa v skutočnosti zahrievajú a nie málo. Ak by tieto typy áut nemali správne nastavený termo-manažment, reálne by dokonca hrozilo, že budú horieť ako zápalky.

Asi najcitlivejšou časťou elektrických automobilov sú logicky batérie. Ich prevádzková teplota by sa mala pohybovať od 20 do 40 stupňov Celzia, ak je to len trochu možné. Len v takom prípade máte šancu využiť ich maximálnu kapacitu a tým pádom dostať z nich najlepší akčný rádius a zároveň predĺžiť ich životnosť na maximálnu možnú mieru.

Prevádzka elektrických nákladných áut stráca bez výkonného nabíjania zmysel kvôli dlhým prestojom.

Udržať teplotu v uvedenom rozsahu je samozrejme zložité, predovšetkým potom v prípadoch, keď auto pripojíte napríklad na nabíjačku s výkonom 350 kilowattov. A to nie je všetko.

Až 1 MW po drôte

Nové generácie elektrických nákladných áut, dodávok i osobných vozidiel by mali byť schopné zvládať nabíjačky s výkonom až 1000 kW, ktoré by konečne dokázali dramaticky skrátiť nabíjacie časy. Rýchlonabíjanie v každom prípade generuje obrovské množstvo tepla a konvenčné metódy chladenia by s veľkou pravdepodobnosťou nestíhali. Čo s tým?

Práve spomínané termofluidy, teda kvapaliny schopné pohlcovať a odvádzať veľké množstvo tepla, ktoré ale zároveň neublížia citlivej elektronike. Ako demonštruje spoločnosť Fuchs, ktorá tento typ chladiacich médií vyvíja, termofluidy sú natoľko bezpečné, že do nich môžete všetky elektronické zostavy doslova ponoriť.

Práve vďaka tomu, že sa články, kabeláž i ďalšie časti elektromobilu môžu v chladiacej kvapaline skutočné kúpať, je odvod tepla rovnomernejší a rovnako to platí aj pre jeho distribúciu. Vďaka tomu je potom celý proces efektívnejší a tiež lacnejší.

Ako je zo spôsobu chladenia zrejmé, tieto tekutiny nesmú byť žiadnom prípade vodivé, tým však prísne požiadavky na kvalitu nekončia. Termofluidy musia byť chemicky stále, nesmú napadať materiály, s ktorými prichádzajú do kontaktu a zároveň je nutnosťou, aby boli nehorľavé.

Niektoré elektrické superšporty práve tento typ termofluidov už používa, problém je ale v tom, že ide o fluórové chladiace kvapaliny, ktoré sú veľmi náročné na výrobu, manipuláciu či likvidáciu a v žiadnom prípade nesmie prísť k ich úniku do prírody kvôli možnej nebezpečnej kontaminácii vody a vodných zdrojov všeobecne.

Aj preto Fuchs Petrolub pracuje na zaujímavých alternatívach, ktoré sú v tomto smere bezpečnejšie. „Používame tradičné oleje, ktoré pozostávajú z uhľovodíkových reťazcov a dajú sa likvidovať spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu,“ hovorí Thomas Kraft, manažér zodpovedný za oblasť E-Mobility.

Vývojové oddelenie v tejto chvíli skúma uhľovodíky s kratšími reťazcami, ktoré majú nižšiu viskozitu a vďaka tomu sú efektívnejšie pri prečerpávaní v rámci chladiaceho okruhu, odborníci však musia vyriešiť ich vyššiu horľavosť. Okrem dokonalej funkčnosti je totiž prvoradou métou samozrejme bezpečnosť a nemenej dôležité bude udržať i náklady na vývoj v rozumných mantineloch. Ak sa to podarí, nabíjaniu s výkonom až jedného megawattu nebude stáť nič v ceste, teda za predpokladu, že sa bude úmerne tomu posilňovať i samotná prenosová elektrická sústava.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou FUCHS