Cédečko bolo vo svojej dobe prevratným vynálezom. Toľko skladieb na jednom jedinom disku a ani ste ho nemuseli otáčať ako magnetofónovú pásku či LP platňu. Spolu s CD dorazilo DVD a tie zvládli dokonca celé filmy. A dnes? Už dávno ich nahradili rôzne streamovacie služby a považujeme ich za zastaralé. 

Je to v zásade rovnaká situácia, ako dopadli faxy, digitálne fotoaparáty alebo prvé mobilné telefóny. Tempo vývoja je neskutočné, dokonca zrýchľuje, pričom kľúčom k týmto zmenám je niečo, čomu sa hovorí prevratná inovácia.

Modernizácie tohto typu často začínajú nenápadne a zavedené firmy ich nepovažujú za hrozbu. Lenže to čo odštartuje nepozorovane, môže veľké spoločnosti prekvapiť až do tej miery, že ich z trhu vytlačia úplne noví konkurenti. Kam tým smerujeme? K IoT.

Pod touto skratkou sa ukrýva takzvaný Internet of Things, z anglického Internet vecí. A ak ste sa s týmto výrazom zatiaľ nestretli, vedzte, že ide o sieť skutočných fyzických zariadení, ako sú napríklad domáce spotrebiče, osobné i nákladné automobily, stroje a ďalšie prístroje či vybavenie. Všetky tieto „veci“ sú vybavené senzormi, softwarom, predovšetkým ale sieťovou konektivitou, ktorá im umožňuje pripojiť sa na internet a vymieňať si dáta.

Každé z týchto zariadení je schopné pracovať samostatne v existujúcej infraštruktúre internetu a zároveň je jasne identifikovateľné vďaka implementovanému výpočtovému systému. K čomu to je dobré? Ako sme už naznačili v úvode, napríklad k vývoju úplne nového obchodného modelu s digitálnymi službami, ktoré pomáhajú zákazníkom prostredníctvom automatizácie zefektívniť ich prácu či výrobne procesy. Chcete konkrétny príklad?

IoT kontroluje hladinu oleja

Predstavte si, že máte prevádzku, v ktorej používate oleje. Motorové, prevodové, hydraulické, je v zásade jedno, ktorý typ. Obvykle sa zásoby týchto kvapalín kontrolujú takpovediac ručne, respektíve vizuálne, problém je však v tom, že nádrže, sudy či akékoľvek iné typy zásobníkov môžu byť na horšie prístupných miestach, a aj preto sa ich inšpekcia robí len raz za čas.

Často sa stáva, že konkrétne mazivo dochádza, ale nemusí si to nikto všimnúť a príkaz na doplnenie zásob nezriedka prichádza zo značným oneskorením. Aby sa predišlo podobným excesom, môžete už dnes využiť systém spoločnosti Fuchs, ktorý nesie názov SmartLevel.

Ide o riešenie využívajúce spomínané IoT na monitorovanie hladín v nádržiach s mazivom, pričom táto technológia dokáže nielen rozpoznať nedostatočné zásoby, ale pokiaľ bude mať klient záujem, môže uvedená technika automaticky objednávať napríklad motorový olej do autoservisu. Jednoducho povedané, ak spadne úroveň pod určitú hranicu, snímač hladiny dokáže odoslať mail obchodnému oddeleniu a objedná ďalšiu dodávku príslušnej kvapaliny.

Ako vznikajú podobné chytré nápady? Zmenou perspektívy. Fuchs sa v tomto konkrétnom prípade dokázal odkloniť od otázky, ako môže klientovi poskytnúť ešte lepšie mazivo a pozrel sa na vec trochu inak. A jeho ľudia si položili otázku, ako môžu pomôcť zákazníkov optimalizovať jeho podnikanie. Výsledkom nemusela byť len nová kvalitnejšia kvapalina, respektíve mazivo, ale na napríklad i sústava inteligentných senzorov SmartLevel.

Jeho vývojári najprv urobili menší prieskum trhu. Zaujímalo ich, akým spôsobom objednávajú produkty, ako tovar následne skladujú a ako komunikujú so samotnou spoločnosťou Fuchs. Výsledok tejto sondy? Aj keď si zákazník všimne míňajúce sa zásoby včas, stále existujú v klasickom objednávkovom systéme prekážky, ktoré môžu výmenu informácií na trase klient-dodávateľ pozdržať. 

Často je problematické napríklad pomalé odovzdanie správy o výsledku kontroly zásob príslušnej kancelárii. Ak je tento postup automatizovaný, odpadá objednávkový proces, informácie sa zrýchlia a tým sa úplne eliminuje riziko vyčerpania olejových rezerv.