Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) pre dopravcov znamená niekoľko výhod. Tou najzásadnejšou je, že pri tranzite viacerými krajinami (ak využívajú systém EETS) im v kabíne stačí jedna palubná jednotka. Služba EETS teda predstavuje rozšírenie existujúcich národných mýtnych systémov o možnosť platby mýta jednou palubnou jednotkou a jednou zmluvou s jedným poskytovateľom EETS vo viacerých krajinách EÚ. Ide o medzinárodnú službu, ktorá umožní dopravcom jednoduchšie sa pohybovať naprieč konkrétnymi krajinami EÚ. Ako ďalej uvádza NDS, ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. "Všetko zaplatíte jednou platbou, bez čakania na hraniciach. Dostanete jednoduchú faktúru – jasnú a zrozumiteľnú," sľubuje portál Národnej diaľničnej spoločnosti.

Prví štyria hráči

Na slovenský trh vstupuje štvorica medzinárodných poskytovateľov mýta. Spoločnosti prešli všetkými fázami akreditácie a počas posledných mesiacov testovali funkčnosť svojich systémov priamo na slovenských diaľniciach. Od 15. marca 2024 poskytovatelia začnú poskytovať svoje služby ako domácim, tak medzinárodným dopravcom na Slovensku. Bližšie informácie o pripájaní do služby či výhodách poskytnú záujemcom o EETS jednotliví poskytovatelia. „Samotná výška mýta je stanovená zákonom a pre dopravcov ostáva nemenná. Prevádzkovatelia však budú prirodzene súperiť o zákazníkov, či už v ponuke benefitov alebo cien v rámci komplexných ponúk. Tento vývoj vidíme v krajinách, ktoré sa do Európskej služby elektronického výberu mýta už zapojili,“ vysvetľuje Peter Braška, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa jeho slov hneď prvý benefit predstavuje fakt, že dopravcom odpadne povinnosť vymieňať si palubné jednotky na hraniciach, ak budú prechádzať krajinami v portfóliu ich poskytovateľa. V súčasnosti sú na Slovensku akreditovaní štyria medzinárodní poskytovatelia: taliansky Telepass, nemecký Toll4Europe a českí Eurowag a ITIS. Záujem o vstup na slovenský mýtny trh predbežne prejavila aj ďalšia medzinárodná spoločnosť.

zdroj: NDS