Všetky nové návesy majú pevnú karosériu. Polovica z nich sú izotermické, vrátane niektorých s výťahmi, kým druhá polovica sú chladiace návesy s jednou alebo dvoma komorami. Budú určené najmä pre zákazníkov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Neustále rozvíjame dopravné služby zlepšovaním a rozširovaním rozsahu našich služieb. Súčasťou tejto stratégie sú aj investície do moderného vozového parku. Inovatívne riešenia použité v nových vozidlách zaručujú lepšiu účinnosť zariadení aj kvalitu služieb pre našich zákazníkov,“ hovorí Jacek Oraczewski, riaditeľ pre dopravu v strednej Európe spoločnosti FM Logistic, a dodáva: „Časť návesov, ktoré teraz preberáme a uvádzame do prevádzky, sme objednali už pred rokom. Vzhľadom na geopolitickú situáciu trvala realizácia objednávky o niečo dlhšie, ale sme radi, že už môžeme dať návesy k dispozícii našim subdodávateľom.“

Prevažná väčšina nových vozidiel, približne 70 %, bola dodatočne vybavená mechanizmom s dvojitou podlahou, takzvaným "DOPPELSTOCK". Toto riešenie môže dokonca zdvojnásobiť kapacitu návesu, t. j. až do 66 paliet, čo následne znižuje náklady na prepravu. Tento typ návesu je prevádzkovateľom určený najmä na obsluhu zákazníkov v oblasti distribúcie a vnútroštátneho všeobecného nákladu, najmä v linkovej doprave.

Ďalším inovatívnym riešením je systém solárnej inštalácie, ktorým sú vybavené všetky novo zakúpené chladiace návesy. Toto riešenie sa používa na nabíjanie štartovacej batérie, ktorá zabezpečuje prevádzku všetkých elektronických a telematických systémov vrátane GPS v týchto typoch návesov. Zabraňuje sa tak úplnému vybitiu batérie a jej zlyhaniu, ktoré by mohlo mať za následok potrebu výmeny, a teda odstávku návesu.

Vozový park spoločnosti FM Logistic v strednej Európe v súčasnosti tvorí približne 2 500 000 vozidiel vrátane približne 400 vlastných návesov, ktoré sú prenajímané dopravcom. V súlade s naším strategickým plánom rozvoja plánujeme v nasledujúcich rokoch zvýšiť podiel vlastných návesov na 40 %,“ dopĺňa Pavel Ruda, vedúci dopravy pre Českú republiku a Slovensko spoločnosti FM Logistic.

Prevádzkovateľ poskytuje celý rad služieb v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej zbernej prepravy, vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy nadrozmerných nákladov, vnútroštátnej distribúcie, prepravy liekov a služieb elektronického obchodu. V poslednom čase poskytovateľ rozvíja aj služby tzv. last-mile doručovania pre mestskú logistiku.

zdroj: FM Logistic