Vyššia bezpečnosť a hospodárnosť v sklade

Bezpečnosť je vždy na 1. mieste a OPX iGo neo preto rozoznáva osoby, dynamické aj statické objekty a v závislosti od situácie na ne reaguje. Zachytí a automaticky obíde prekážky a pred veľkými bariérami zľahka zastaví. Okrem toho horizontálny vychystávač OPX iGo neo nasleduje svoju obsluhu na každom kroku, reaguje na ňu ako aj na celé okolie. Inovatívna technológia zabezpečuje, že vozík je vždy v ideálnej polohe voči obsluhe, čím odpadá čo i len zbytočné prechádzanie okolo neho.

Zabráni kolízii aj v manuálnej prevádzke

Novinkou je zvýšenie bezpečnosti vďaka protikolíznemu systému STILL Easy Protect, a to aj v manuálnej prevádzke. Asistenčný systém je k dispozícii pre všetky modely OPX iGo neo. „Ak sa obsluha počas manuálnej prevádzky pohybuje smerom, v ktorom hrozí kolízia, vozík to rozpozná a v závislosti od vzdialenosti prekážky automaticky zabrzdí,“ vysvetľuje Thede Baumann, produktový manažér pre iGo neo.

Manažér pre vývoj inteligentných autonómnych softvérov skupiny KION Volker Viereck poznamenal, že pri vývoji asistenčného systému bol stanovený cieľ, aby čo najmenej obmedzoval vozík pri jazde. Ďalej povedal „Aby sme to dosiahli, obsluha permanentne vyhodnocuje požadované jazdné manévre a systém zasiahne len vtedy, keď sa vozík nachádza priamo v kolíznom kurze.“ To znamená, že čím bližšie k prekážke sa vozík dostane, tým intenzívnejšie je redukovaná požadovaná rýchlosť, aby sa zabránilo kolízii. „Ak ale obsluha úpravou uhla zatočenia na prekážku zareaguje, teda vyhne sa jej, vozík automaticky znovu zrýchli na rýchlosť jazdy požadovanú obsluhou.“
„Easy Protect je porovnateľný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch u osobných automobilov,
“ hovorí Thede Baumann. Veľkým rozdielom oproti automobilovému priemyslu však je, že asistenčný systém podporuje obsluhu veľmi zľahka. Stručne povedané, korekcie vozíka sú len minimálne a veľmi jemné, ale pritom na centimeter presné. 
Intenzitu zásahov asistenčného systému spoločnosti STILL si môže navyše užívateľ sám zvoliť a v prípade potreby aj upraviť v troch režimoch. Nové funkcie nevyžadujú žiadne hardvérové rozšírenia, všetci existujúci zákazníci môžu svoje už používané vozíky dovybaviť aktualizáciou softvéru. Spoločnosť STILL tým podčiarkuje svoju stratégiu, že vozík OPX iGo neo bude prinášať nové optimalizácie a nové funkcie aj po jeho predaji.

3D protikolízna ochrana

Systém STILL Easy Protect rozšírený o 3D protikolíznu ochranu, už v tomto roku doplní vozík STILL OPX iGo neo, umožňuje spoľahlivé rozpoznávanie prekážok pred vozíkom prostredníctvom 3D kamery – ako v manuálnom, tak aj v autonómnom režime. „Kamera je umiestnená nad zariadením pre ochranu osôb. Tým jej zorné pole pokrýva celú výšku prednej časti vozíka, ako si naši zákazníci výslovne priali,“ hovorí Volker Viereck.
Okrem zvýšenia bezpečnosti prináša 3D protikolízna ochrana vyššiu efektivitu práce napríklad pri používaní väčšieho počtu vozíkov s nožnicovým zdvihom. Doteraz boli v praxi nevyhnutné väčšie bezpečnostné odstupy, pretože zdvihnuté vidlice idúceho vozíka senzory nezachytili. „Keďže toto obmedzenie so systémom Easy Protect 3D odpadá, môžu vozíky pracovať bližšie pri sebe,“ hovorí Thede Baumann. 
Tým sa skracuje pohyb obsluhy a zvyšuje sa produktivita. Aj týmto asistenčným systémom od spoločnosti STILL, ktorý je doteraz unikátny na trhu, je možné existujúce vozíky dovybaviť.

Nová verzia pre priemyselné palety

Odteraz je k dispozícii aj nová verzia vozíka STILL OPX iGo neo pre horizontálne vychystávanie. Verzia pre priemyselné palety umožňuje v autonómnej prevádzke prepravu nákladových jednotiek šírky 1 000 milimetrov. Doteraz to bolo možné len pre šírku paliet 800 milimetrov. Okrem priemyselných paliet možno pripravovať aj špeciálne nákladové jednotky so šírkou 1 000 milimetrov. Inteligentný vozík pozná svoje vlastné rozmery a podľa toho sa správa. Adaptácia požadovaných odstupov nie je potrebná, iGo neo ju vykoná automaticky. Nová verzia pre priemyselné palety STILL je k dispozícii pre všetky modely.

zdroj: www.still.sk