Elektrifikácia nákladnej a autobusovej dopravy so sebou neprináša len pozitíva v podobe lokálne bezemisnej prevádzky, ale aj nové výzvy ako produkcia dostatočného množstva „zelenej“ energie a ekologická výroba trakčných batérií a ich následná recyklácia. Keďže na výrobu batérií sa pri súčasných technológiách používa pomerne veľké množstvo vzácnych nerastných surovín (hoci ich podiel postupne klesá), je záujmom v čo najväčšej možnej miere batérie servisovať. Spoločnosť MAN preto vo vybraných európskych krajinách otvorí centrá opráv batérií používaných v e-busoch, elektrických dodávkach a e-Truckoch.

Milióny do repasu a opráv

V rokoch 2024 a 2025 spoločnosť MAN Truck & Bus zriadi centrá na opravu batérií v Taliansku, Dánsku, Nórsku, Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Poľsku, vo Francúzsku, Veľkej Británii a postupne aj v ďalších európskych krajinách. Ako ďalej nemecká spoločnosť uvádza, v nasledujúcich dvoch rokoch investuje do týchto centier milióny eur. Už dnes však batérie opravuje v Nemecku a španielskej Barcelone. „Opravovanie batérií je pre MAN nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie vysokej ekonomickej efektívnosti a prevádzkyschopnosti elektrických vozidiel našich zákazníkov. Významne tým prispievame aj k obehovému cyklu trakčných batérií, pretože opravy predlžujú životnosť batérie vo vozidle, čím sa šetria dôležité zdroje,“ hovorí Christopher Kunstmann, senior viceprezident pre manažment služieb zákazníkom v MAN Truck & Bus.

MAN Truck & Bus priznáva, že dopyt po servise trakčných batérií s rastúcimi predajmi elektrických úžitkových áut a autobusov v budúcich rokoch ešte porastie. V Európe už dnes jazdí vyše 1000 mestských autobusov MAN s batériovým elektrickým pohon, viac ako 2400 plne elektrických dodávok MAN eTGE a tento rok budú dodané zákazníkom aj prvé e-trucky.

V každej krajine po jednom servise

Cieľom je vybudovať strediská na opravu batérií vo všetkých krajinách, kde jazdia úžitkové vozidlá MAN s batériovým elektrickým pohonom. Krátke prepravy batérií do centier a vysokokvalifikovaní technici zaručia, že opravy budú rýchle, čo minimalizuje prestoje vozidiel. Opravárenské centrum musí v MAN spĺňať určité kritériá založené na praktických skúsenostiach a právnych normách v jednotlivých krajinách. Na manipuláciu s príslušnými typmi batérií vozidiel sú potrebné špeciálne vysokonapäťové nástroje. Okrem toho elektrikári používajú náležité ochranné vybavenie. Náročné požiadavky musia spĺňať aj priestory, napríklad kontrolovaný vstup, dvojité dvere, klimatizácia, vetranie, 400 V zásuvka a nakladací žeriav. Hlavným cieľom spoločnosti MAN Truck & Bus je využívať batérie vo vozidlách čo najdlhšie.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

zdroj: MAN