Tlak na zavedenie tachografov aj pod 3,5 tony je značný už niekoľko rokov. Veľmi dôležité je nastavenie správneho kompromisu. 

Všetci dobre vieme, že vodiči jazdiaci na dodávkach, či už vozia ľudí, alebo tovar, jazdia do extrémov. Len aby niečo zarobili. Ničím výnimočným nie sú desiatky hodín bez prestávky, preťaženie, pochybný technický stav... Od 1. mája 2006 je možné registrovať nové nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo autobus v Európskej únii iba s digitálnym tachografom. Analógový tachograf sa používal od roku 1985. Používanie a inštaláciu tachografov v EÚ upravuje nariadenie o záznamovom zariadení a taktiež Dohoda AETR v prípade vozidla registrovaného v nečlenskom štáte EÚ. Samozrejme, zákonodarcovia mysleli aj na určité výnimky. 

Európska únia však pritlačila na ďalšiu harmonizáciu predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave. Môže za to predovšetkým fakt, že rôzne krajiny mierne inak nazerajú na podmienky vedenia niektorých kategórií vozidiel. 

Ak nové predpisy schvália, a zatiaľ to vyzerá tak, že naozaj schvália, budú musieť byť vodiči aj menších vozidiel vykonávajúcich medzinárodnú prepravu s hmotnosťou nad 2,4 tony vybavení tachografmi s kartami, kde sa budú zaznamenávať totožné údaje, ako pri "veľkých" vozidlách.

Doterajšie predpisy sa teda dali považovať za neúčinné. Smerovalo to k dopravným nehodám alebo ku krízovým situáciám, ktoré mali korene vo vyčerpaní vodičov. 

Čo si myslíme my? 

Som veľmi zvedavý, ako bude predmetná zmena koncipovaná. Predpokladám však, že určité medzery budú. Snáď vytvoria naozaj ten správny kompromis medzi bezpečnosťou a prehnanou buzeráciou. Nechajme sa teda prekvapiť. 

Aktuálna úprava používanie tachografu v motorovom vozidle do 3,5 t s prívesom pri preprave tovaru

V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 561/2006 sa toto nariadenie vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia č. 165/2014 sa tachografy inštalujú a používajú vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu, a na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 561/2006.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v osobnom automobile s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré pri používaní s prívesom presahuje hmotnosť 3,5 tony, musí byť nainštalovaný a používaný tachograf.

V prípade, ak je motorové vozidlo do 3,5 t používané bez prípojného vozidla, je potrebné tachograf prepnúť do režimu OUT. Režim OUT vychádza z pôsobnosti nariadenia č. 561/2006. Ako už bolo vyššie spomenuté, nariadenie č. 561/2006 sa v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. Z uvedeného vyplýva, že digitálny tachograf vodič prepína do režimu OUT v prípade, ak vykonáva s vozidlom jazdy, ktoré nepodliehajú režimu práce stanovenej nariadením. Pri takýchto jazdách sa nevyžaduje, aby bola v digitálnom tachografe vložená karta vodiča. Starší typ digitálneho tachografu napriek zapnutému režimu OUT pri nevloženej karte zobrazoval na displeji výstrahu „jazda bez karty“, čo medzi vodičmi vyvolávalo obavu, že aj v režime OUT musia mať vloženú kartu. Digitálne tachografy montované do vozidiel po 01. 10. 2011 pri zapnutí režimu OUT nevyžadujú prítomnosť karty vodiča v tachografe.

Jazda, ktorá nepodlieha nariadeniu, sa nezapočítava do času jazdy vodiča. V tachografe je jazda v režime OUT registrovaná ako jazda, ale je k nej taktiež archivovaný režim OUT. To znamená, že uvedená jazda je pri vyhodnotení považovaná za inú prácu. Automaticky to však neznamená, že túto prácu musel vykonávať rovnaký vodič resp. zamestnanec, ktorý následne vykonáva jazdu bez zapnutého režimu OUT.

Zdroj: prawo.pl, ip.gov.sk

Foto: shutterstock