Automatizované kontrolné systémy sa pomaly ale iste stávajú súčasťou našich ciest. Ich hlavnou úlohou je hromadné odhaľovanie priestupkov, či monitorovacia činnosť slúžiaca rôznym účelom. Niekedy však systémy vykazujú abnormality a vyvolávajú otázky, na ktoré musia kompetentní reagovať. Jedným z podobných prípadov je aj Vysokorýchlostné váženie kamiónov na českej diaľnici D2.

Problém nielen pre cisterny

Vysokorýchlostná váha kamiónov na diaľnici D2, na základe ktorej udeľuje pokuty za preťaženie Mestský úrad v Židlochovicích, je často problematická. Nevhodná je najmä pre váženie pre súpravy s cisternami a sypkými materiálmi. „Naše súpravy sú opatrené senzormi hmotnosti umožňujúcimi vodičovi sledovať hmotnosť nákladu, vrátane zaťaženia náprav v reálnom čase,“ upozorňuje Ondřej Stöhr zo spoločnosti Conti-RSC, ktorá je cisternovým dopravcom. A dodáva, že práve sypké a tekuté materiály sa počas jazdy v návesoch presúvajú, čím menia hmotnostné pomery medzi jednotlivými nápravami, čo môže v celkovom súčte nameraných hmotností znamenať prepkročenie celkového povoleného zaťaženia celej súpravy. A v praxi k tomu skutočne dochádza. Po niekoľkých pokutách preto podala spoločnosť voči pokutám odpor a bola úspešná. „Kým sme neuspeli, boli sme nútení naše trasy z diaľnice D2 odkloniť. Po rozhodnutí sme sa tam opäť vrátili. Súčasne sme sprevádzkovali vlastné statické váhy, aby sme mali doklad pre prípad ďalších odvolaní,“ dopĺňa Stöhr.

Na problémy s vysokorýchlostným vážením a jeho pochybnými výsledkami už v máji 2023 upozornil aj český Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Na diaľnici D2 má však problémy s vykazovanými hmotnosťami drvivá väčšina prepravcov. Na vzniknutú situáciu preto reaguje aj združenie dopravcov Česmad a situáciu rieši aj s ministerstvom dopravy. Do úvahy prichádza dokonca aj zmena vyhlášky. „Pre všetkých, ktorý dostali zo Židlochovic príkaz k úhrade pokuty a majú o jej oprávnenosti pochybnosti, platí naše odporúčanie, aby proti rozhodnutiu podali odpor a šli do správneho konania,“ odporúča svojim členom Česmad.

Rezort dopravy priznáva, že vysokorýchlostné váhy vykazujú celý rad technických problémov, vrátane problematickej povinnej kalibrácie. Aj z tohto dôvodu mnoho obcí zaznamenané priestupky nerieši. Odvolania zo strany hriešnikov ich totiž administratívne preťažujú. „Pretože kalibrácia samotnej váhy je komplikovaná, výsledky meraní sú často napádané. Je to veľmi zdĺhavý a zložitý proces,“ vysvetľuje Radek Mátl z ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Zároveň potvrdzuje, že aj keď je váha riadne skalibrovaná, vykazuje nezmyselné výsledky meraní. Zaujímavé je, že aj napriek spomenutým skutočnostiam chce české ministerstvo dopravy v používaní vysokorýchlostných váh pokračovať a ich počty na cestách dokonca rozširovať. Do konca roka 2024 chce ich počet na cestách zdvojnásobiť.

zdroj: Media Journal