Viac než 10-tisíc autodopravcom kamiónovej a autobusovej dopravy majú už za tento rok zásadne znížiť sadzby dane z motorových vozidiel. Zavedie sa výhodnejšia percentuálna úprava ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 v rozsahu od 10 do 50 % počas 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla. Sadzby dane sa majú znížiť aj pre vozidlá kategórie O4 bez ohľadu na vek vozidla, a to o 60 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý v stredu 7. 10. 2020 schválila vláda. Kabinet schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Novela zákona by po schválení v parlamente mala byť účinná zverejnením v Zbierke zákonov SR najneskôr v novembri 2020.

Pellegrini sľuboval, Heger a Matovič splnili

Minister financií Eduard Heger pripomenul, že autodopravcovia zníženie sadzieb daní z motorových vozidiel žiadali začiatkom roka od vlády Petra Pellegriniho. "Rokovania sa skončili prísľubom v štýle holub na streche," povedal. Bývalá vláda síce prijala uznesenie na rokovaní vlády, avšak "zabudla" novelu zákona k zníženiu sadzieb dane doniesť do parlamentu. "Nepremenili to na vrabca v hrsti," zdôraznil minister financií. Nová vláda týmto volá autodopravcov naspäť na Slovensko.

Slovenským autodopravcom sa vráti konkurencieschopnosť

Minister dopravy Andrej Doležal ocenil, že týmto sa zásadne zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov. "Teší ma, že vláda prijala opatrenie, ktoré je adresné a týka sa len slovenských autodopravcov," povedal Doležal. Štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík doplnil, že vládou schválené zníženie sadzieb daní je dokonca o 20 % vyššie, ako sľuboval Pellegrini. Pohybuje sa v rozsahu od 17 až do 70 percent. Slovensko sa dostane pod priemer cestnej dane v EÚ. Bude nižšia ako má Česko aj Maďarsko.

Po 156 kalendárnych mesiacoch (po 13 rokoch) sa má pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 uplatňovať ročná sadzba dane podľa prílohy zákona bez ďalšej zmeny sadzby pre vek vozidla. Nové ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane by sa mali uplatňovať už na tohtoročné zdaňovacie obdobie. Ministerstvo financií zverejní nový vzor daňového priznania na webe ministerstva.

Novela zákona má odstrániť podmienku „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a priamo použiť pre všetky ťahače a návesy nižšiu ročnú sadzbu dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Na tento účel sa zavádza samostatná príloha zákona s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. "Uvedená zmena v porovnaní so súčasným systémom „párovania“ vozidiel v návesovej jazdnej súprave zvyšuje transparentnosť v spôsobe výpočtu daňovej povinnosti daňovníka, ako aj pri stanovovaní preddavkov na daň z motorových vozidiel," tvrdí rezort financií.

Zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pomôže 10,3-tisíca autodopravcom podnikajúcim v kamiónovej a autobusovej doprave. "Zvýšenie úľavy na základe veku pre vozidlá kategórie M2, M3, N3 a O4 si môžu uplatniť na 80-tisíc vozidiel," tvrdí rezort financií. "Dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami EÚ relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, a preto je opodstatnená zmena súčasného nastavenia sadzieb dane," uviedlo ministerstvo financií. Novela zákona preto reaguje na požiadavku autodopravcov na zníženie dane z motorových vozidiel.

Stanovisko ÚNAS v plnom znení:

"Únia autodopravcov Slovenska s potešením prijala správu o schválení návrhu zákona o dani z motorových vozidiel vládou SR. Veríme, že návrh zákona podporia aj poslanci. UNAS ďakuje vláde, ako aj jednotlivým ministrom aj premierovi vlády a štatným tajomnikom, ktorí zmenu pripravili. Naplnili sľub autodopravcom, ktorý dal (a vierolomne porušil) bývalý premiér p. Pelegrini prostesujúcim proti neúmerne vysokému daňovému a poplatkovému zaťaženiu domácich podnikateľov v autodoprave.

Ide o prvý, ale výrazný krok k vyrovnaniu daňovo-poplatkového zaťaženia našich dopravcov v porovnaní s ich kolegami v krajinách V4. UNAS verí, že aj tento krok vlády výrazne prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v tomto segmente ekonomiky a zabráni tak hroziacemu prepúšťaniu zamestnancov. UNAS víta, že zníženie daní reaguje na nový program EÚ v ekologickej oblasti, keď zníženie dane z motorových vozidiel je konečne naviazané na splnenie emisných noriem vozidlami.

UNAS svojich členov a sympatizantov ubezpečuje, že bude naďalej presadzovať oprávnené záujmy a požiadavky, z ktorých nemôžeme ustúpiť. Ide o dlhodobejší proces, ale sa zdá, že sa veci začínajú hýbať. UNAS bude naďalej poukazovať na prípady korupcie, alebo nehospodárneho nakladania s vybranými daňami a poplatkami." Ďakujeme všetkým členom a sympatizantom, ktorí naše úsile o zlepšenie našich podmienok podporili aj odvážnou účasťou na januárových protestoch 

predseda UNAS Stanislav SKALA