Kde všade?

Mýto na španielskych a portugalských cestách možno platiť od 15. novembra 2023. Službu EETS je možné využívať v Česku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku, Rakúsku a Poľsku a ďalšie budú nasledovať. „Španielsko a Portugalsko sú z hľadiska komerčnej cestnej dopravy dôležitými tranzitnými bodmi. Máme preto veľkú radosť, že po novom môžu dopravcovia využívať pohodlie elektronických platieb za mýto a ďalších pokročilých funkcií palubnej jednotky EVA aj v týchto krajinách. Naše integrované riešenie navyše plánujeme neustále rozširovať o ďalšie štáty. Zákazníci Eurowagu sa tak môžu tešiť, že v dohľadnej dobe budú môcť EETS využívať aj na Slovensku,“ hovorí Ivana Lang, Director of Toll z Eurowagu.

Mýto a správa flotily v jednom 

Výhody EETS ocenia nielen vodiči, ale aj dispečeri, správcovia a majitelia flotíl. Okrem platenia mýta má integrované služby na správu flotily (fleet management), napríklad plánovanie ciest, sledovanie vozidla, automatizované upozornenia pre dispečerov, informácie o údržbe vozidla a geolokačná technológia FuelGuard, toto všetko je v základnom balíčku EW TRUCK BASIC. V rozšírenom balíčku EW TRUCK PRO sú ďalšie funkcie ako napríklad CAN Bus dáta, sťahovanie tachografu na diaľku či pokročilé sledovanie jazdných návykov vodiča s možnosťou koučingu.