Projekt Elektronického Mýtneho Systému EMS sa má vyhotoviť formou kompletnej dodávky na kľúč. Zahŕňa to vypracovanie dokumentácie, dodanie, montáž, implementáciu, integráciu so službami poskytujúcimi treťou osobou, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a v neposlednej rade aj uvedenie systému do prevádzky. Ďalší predmet tejto zákazky je taktiež poskytovanie služieb podpory EMS. Ponuky od záujemcov o vypracovanie zákazky bude NDS otvárať dňa 31.3.2021.

Súťažná ponuka sa bude vyhodnocovať podľa viacerých kritérií. Najväčšiu váhou a to až 60 % bude mať konečná cena predmetu zákazky, ďalším kritériom bude odozva služieb prevádzkovej podpory EMS ( až 32 % ) a kompatibilita EMS s infraštruktúrou NDS ( váha 8 % ).

Podmienky účasti v tendre sú striktne dané

-    osobné postavenie v zmysle príslušných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní,
-    celkový obrat dodávateľa za 3 hospodárske roky minimálne 30 miliónov eur bez DPH,
-    minimálne jedna referencia na budovanie a prevádzku systému elektronického mýta v nepretržitej prevádzke minimálne 24 mesiacov a min. 1 referencia na aplikáciu a prevádzku algoritmov spracovania dát o polohe vozidla zaznamenaných palubnou jednotkou počas predchádzajúcich 12 rokov.

Prostredníctvom NDS bude nový systém elektronického výberu mýta vlastniť a prevádzkovať výlučne štát vo vlastnej réžii. Teda presne opačne ako je to v mimoriadne nevýhodnej zmluve pre štát zrealizované teraz. Základná doba prevádzkovania systému bude tiež podstatne kratšia. Je daná na 5 rokov, s možnosťou predĺženia o ďalších 5. Okrem výraznej úspory nákladov prinesie aj kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom. Obstarávať sa bude prostredníctvom troch samostatných tendrov a v budúcom roku budú nasledovať súťaž na EMS ešte ďalšie dve obstarávania. Prvá bude na palubné jednotky a zákaznícke služby, druhá súťaž bude vyhotovená na kontrolu výberu mýta.

zdroj: NDS