Nemecké diaľnice majú motoristi všeobecne v obľube z viacerých dôvodov, jedným z nich je však aj neobmedzená maximálna rýchlosť na väčšine nemeckých diaľnic. Neobmedzená maximálna rýchlosť v súčasnosti platí približne na 70 % diaľničných ciest, zvyšok je obmedzený na 120 km/h (7,8 %), 100 km/h (5,6 %), prípadne ešte na nižšiu max. povolenú rýchlosť. Už viackrát sa však v Nemecku nahlas pohrávajú s myšlienkou na plošné obmedzenie max. diaľničnej rýchlosti na 130 km/h. Ani raz to však neprešlo finálnym legislatívnym konaním a neobmedzená rýchlosť, ktorá v Nemecku platí už viac ako 40 rokov, zostáva naďalej v platnosti.

Kde nepomôže bezpečnosť, zaútočí ekológia

Zaujímavá je pritom taktika jednotlivých záujmových skupín útočiacich na inštitút neobmedzenej rýchlosti. Ešte nedávno totiž všetky politické strany operovali s bezpečnosťou a ochranou zdravia nemeckých cestách. Keď to však nezabralo, vytiahli do boja podstatne účinnejšiu zbraň – emisie a ich vplyv na zdravie občanov. Na „zelenú“ nôtu je európska verejnosť všeobecne citlivejšia a ako sa ukazuje, rôzne účelové prieskumy dokážu verejnú mienku zmanipulovať správnym smerom. Že vozidlá pri rýchlej jazde vyprodukujú viac emisií, je každému súdnemu človeku jasné, aj preto sa proti neobmedzenej rýchlosti začína stáčať aj verejná mienka. Najnovšie sa o tom všetkých snaží presvedčiť prieskum inštitútu Civey.

31 % je za, 40 % proti

Inštitút Civey sa zameral na názory samotných Nemcov, jeho pracovníci preto v období od 26. novembra do 26. decembra 2019 zrealizovali prieskum verejnej mienky, z ktorého vzišli zaujímavé výsledky. Až 40 % všetkých opýtaných sa totiž vyjadrilo za zrušenie neobmedzenej maximálnej rýchlosti a stanovenie pevného limitu 130 km/h. Za jej zachovanie bolo naopak len 31,1 % opýtaných. Zaujímavé je, že 11,7 % opýtaných Nemcov by maximálnu povolenú rýchlosť umiestnilo niekde medzi 130 až 200 km/h. Našli sa dokonca aj takí (1,7 %), ktorí by ju znížili až na 110 km/h. Ako problém však vnímame skutočnosť, že spomínaného prieskumu sa zúčastnilo len 3000 respondentov, čo sa nám ako reprezentatívna vzorka rozhodne nejaví. Otázkou tak ostáva, aký by bol pomer síl, keby sa zisťovala verejná mienka podstatne širšej skupiny nemeckých vodičov.

zdroj: Spiegel.de, sueddeutsche.de