Boj s emisiami v krajinách EÚ prebieha naraz na niekoľkých frontoch. V rezorte dopravy to nie je len formou prísnejších štandardov pre emisnú normu Euro 7, či zákazu vjazdu pre autá so spaľovacími motormi do vyhradených zón, ale napríklad aj tým, že spoločnosti uprednostňujú pri výbere dopravcov pre svoje produkty flotily s nižšími emisiami, či dokonca určitým podielom elektrických nákladných áut. A práve to by mohlo v blízkej budúcnosti zmeniť pomery na trhu s dopravou v rámci krajín EÚ. Poľskí prepravcovia sa totiž môžu tešiť na výraznú podporu domovskej krajiny.

Milióny eur pre podporu

Schéma na podporu nákupu bezemisných nákladných vozidiel a budovanie verejných nabíjacích parkov pre elektrické nákladné autá, ktorá v Poľsku už čaká na finálne schválenie, môže predstavovať zásadný krok vpred pre celý sektor poľskej nákladnej dopravy. S rozpočtom spolu až 3 miliardy zlotých, čo je takmer 700 miliónov eur, nastavuje táto schéma nové štandardy podpory ekologickej nákladnej dopravy. Ako upozorňuje Martin Jelenek so Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA), s súčasnosti stúpa záujem významných zadávateľov prepravných výkonov o nízkoemisnú a celkom bezemisnú prepravu aj v našom regióne. Schopnosť uspokojiť takéto požiadavky bude z dlhodobého hľadiska podstatná pre celý sektor a už dnes je rozhodujúcim faktorom pre existenciu niektorých dopravcov. Ak by totiž chceli prejsť na bezemisnú prepravu, čelili by náročným podmienkam – obstarávacia cena bezemisného vozidla je oproti konvenčným výrazne vyššia a dopravcovia nemajú k dispozícii potrebnú infraštruktúru nabíjania. Aby slovenskí autodopravci prekonali tieto bariéry a  obstáli v náročnej konkurencii, nevyhnutne potrebujú krátkodobú pomoc štátu, ktorá by pre nich vytvárala porovnateľné podmienky.

Potrebujeme aj infraštruktúru

"Aby sme ochránili a v ideálnom prípade aj posilnili pozíciu slovenských autodopravcov, bude nevyhnutné, aby sa naša vláda inšpirovala príkladom z Poľska, ale aj Rakúska, Nemecka či Českej republiky a zaviedla čo najskôr podobnú dotačnú schému pre obstaranie bezemisných nákladných vozidiel aj u nás. Tá by mala zahŕňať nielen priamu finančnú podporu nákupu alebo leasingu, ale aj investície do vybudovania potrebnej infraštruktúry. K podpore by mali mať prístup podniky rôznej veľkosti, najmä však malé a stredné firmy, ktoré tvoria značnú časť slovenského sektora nákladnej dopravy," hovorí Jelenek.

Veľkí zadávatelia dopravných výkonov vyžadujú v tendroch bezemisné vozidlá už dnes, pretože začali presne sledovať svoje vlastné emisie vrátane tých z dopravy. Ak ich naši kamionisti nebudú mať, môžu v tendroch naraziť na vážne problémy, keďže zadávatelia preferujú flotily s nízkymi alebo nulovými emisiami.

Poľská dotačná schéma s rozpočtom 3 miliardy zlotých, čo je takmer 700 miliónov eur, je financovaná z Modernizačného fondu s účasťou Európskej investičnej banky (EIB) a momentálne čaká na schválenie vládou. Dotácie môžu získať dodávky a nákladné autá z kategórie N2 a N3. Výška podpory sa bude odvíjať od rozdielu medzi nákupnou cenou vozidiel so spaľovacím motorom a batériovými elektrickými vozidlami. Táto štruktúra programu je kľúčová, keďže nevyžaduje formálne notifikácie, čo by malo výrazne skrátiť čas potrebný na jeho zavedenie.

zdroj: Euractiv