O novinke so špecifickým určením sme už na Proficars.sk písali. Prvý kus dostala poriadková jednotka v Prahe, kde nájde využitie pri udržiavaní poriadku na hromadných verejných zhromaždeniach s potenciálom nepokojov. Je náhradou za dosluhujúce Tatry 815, ktoré už svojimi parametrami na dnešné požiadavky nestačia. Automobilka, spolu s úpravcom KOBIT-THZ stojacim za špeciálnou nadstavbou auta, sa však netaja ambíciou predávať zásahovú Tatru vo väčšom, nevyhýbajú sa preto ani predvádzacím akciám. Na jednej z nich predvádzala najmä praktické využitie natáčania oboch náprav.

Čelom vzad!

Veľkou výhodou auta na udržiavanie verejného poriadku (tak ho definuje samotný výrobca) je najmä schopnosť natáčania oboch náprav. To nájde uplatnenie predovšetkým v úzkych priestoroch, či v hustom dave, kde je pohyb mimoriadne nebezpečný a náročný. Bočný chod, tzv. „krabí pohyb“ uplatňuje pri hľadaní ideálnej pozície, zatiaľ čo opačné otočenie kolies na jednotlivých nápravách zmenšuje polomer otočenia a až nečakane zrýchľuje otočenie auta opačným smerom. Presné parametre a manévrovacie schopnosti výrobca nezverejňuje, no z ukážok bolo zrejmé, že dokážu zaskočiť. Len pre pripomenutie, zásahová Tatra si so sebou vozí 4000 litrov vody na rozháňanie davu a vlastnú ochranu pred zapálením, vodné trysky má po celom obvode auta, z každej strany kamerový systém a ak by bolo najhoršie, vpredu má radlicu na rozrážanie prekážok.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

zdroj: Kobit THZ