Legendárny podvozok kopřivnickej automobilky stojí za mnohými úspechmi nielen historických, ale aj súčasných modelov Tatra. Nosná rúra s výkyvnými polonápravami sa prvýkrát objavila už na osobnej Tatre 11 a odvtedy prechádza táto koncepcia prakticky neustálym vývojom a zdokonaľovaním. V súčasnej podobe už ide o značne modifikovanú konštrukciu, ktorá síce stále naplno využíva výhody výkyvných polonáprav, no zároveň odstraňuje aj ich principiálne slabiny a pri King Frame Systéme už ani vo zvýšenej miere nenamáha pneumatiky. Len pre pripomenutie, najväčšou výhodou podvozkovej koncepcie Tatry je schopnosť udržať priečnu aj pozdĺžnu stabilitu auta aj pri rýchlej jazde v teréne. Stavebnicová konštrukcia podvozka súčasných modelov navyše dáva konštruktérom voľnú ruku pri určovaní počtu náprav a určovaní, ktoré z nich budú hnacie. Naplno z toho vyťažili aj pri konštrukcii vodíkovej Tatry Force e-Drive.

Manévrovacie schopnosti dlhej vodíkovej Tatry zlepšuje aj zadná riaditeľná náprava.

S riadenými kolesami na oboch koncoch

Už pri pohľade na vodíkovú Tatru je zrejmé, že nejde o žiadne štandardné auto. Technológia palivových článkov vyrábajúcich zo stlačeného vodíka elektrickú energiu priamo na palube má síce svoje výhody, ale zatiaľ aj niekoľko nevýhod. Okrem vysokej ceny palivových článkov je to aj nevyhnutnosť skladovania stlačeného vodíka a prítomnosť trakčných batérií, aj palivových článkov. To znamená obrovskú priestorovú náročnosť celého pohonu, ktorého značná časť je za kabínou. To predlžuje samotné auto a kladie zvýšené nároky na nosnosť jednotlivých náprav. Pri prvej Tatre Force e-Drive preto konštruktéri zvolili netradičné usporiadanie podvozka so znakom náprav 8x6. Prvé tri nápravy sú hnacie, zatiaľ čo posledná je odľahčovacia (medzinápravové diferenciály sú medzi prvou a druhou, aj medzi druhou a treťou nápravou). Na fotografiách, ktoré nedávno automobilka Tatra Trucks vypustila na verejnosť, vidieť ako sa nápravy správajú pri prepružení a že aj úplne posledná náprava kopíruje pohyby ostatných výkyvných polonáprav. Aj Tatra Force e-Drive preto zostáva pri priečnych náklonoch stabilná, čo je podľa automobilky ešte dôležitejšie, než pri konvenčných modeloch s palivovými nádržami dole na podvozku. Vodíková Tatra totiž musí bojovať s o niečo vyšším ťažiskom. Posledná náprava je zároveň tiež riaditeľná, čo zlepšuje manévrovacie schopnosti auta. A aj keď majú v Kopřivnici so zvolenou koncepciou podvozka bohaté skúsenosti, v kombinácii s novou technológiou vodíkového pohonu ide o prvú aplikáciu takto usporiadaného podvozka. V budúcnosti sa pri vodíkových Tatrách počíta aj inými konfiguráciami náprav.

Tatra má s usporiadaním a konfiguráciou svojich podvozkov bohaté skúsenosti. Nie je pre ňu problém ponúknuť ani auto s takto usporiadanými nápravami.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

zdroj: Tatra Trucks