Servis či rozsiahlejšie renovácie nákladných automobilov, autobusov, poľnohospodárskej či inej ťažkej techniky sa často nezaobídu ani bez presného opracovania kovových súčiastok či dielcov na sústruhoch či frézach a práve pre tieto prípady spoločnosť Fuchs predstavila pozoruhodný nový produkt.

Zázraky chémie v praxi

Tou novinkou je kovoobrábacia kvapalina s oficiálnym označením Ecocool Global 20, ktorá užívateľom sľubuje hneď niekoľko výhod. Tou najväčšou je asi zvýšenie výkonu obrábacích nástrojov možnosťou zvýšiť rýchlosti pracovných procesov a nezanedbateľné je tiež predĺženie životnosti nástrojov. To všetko vďaka špeciálnym prísadám na mazanie a chladenie.

Fuchs Ecocool Global 20

Produkt sa pred použitím riedi vodou (jeho zloženie dovoľuje použitie mäkkej i tvrdej vody), pričom typická pracovná koncentrácia je päť percent. Je takmer bez zápachu, veľmi málo pení a nemenej dôležitá je tiež skutočnosť, že Ecocool Global 20 je klasifikovaný ako prípravok, ktorý nedráždi pokožku.

Pri testovaní nového patentovaného prípravku, ktorý vyvinula a zároveň produkuje britská pobočka Fuchs Lubricants, dostala firma dôležitú spätnú väzbu od svojich klientov. „Zákazníci nám hlásia až 43-percentnú úsporu nákladov na nástroje pri použití nášho najnovšieho produktu Ecocool a ešte lepšie výsledky zaznamenali v prípadoch, keď optimalizovali nástroje pre daný konkrétny proces,“ hovorí Alex Holmes, produktový manažér spoločnosti Fuchs.

Fuchs Ecocool Global 20

Týmto sa firme len potvrdili výsledky, ktoré dosiahli zamestnanci vývojového oddelenia v britských laboratóriách pri skúškach, keď postupne zvyšovali rezné rýchlosti, aby zistili, či je možné posunúť produktivitu práce pri súčasnom zachovaní životnosti nástrojov. To sa im skutočne podarilo, zistili však aj niečo iné. „Výsledky nám ukázali, že je možné zvýšiť rezné rýchlosti v priemere až o šestnásť percent, mohli sme však popritom zvýšiť aj merné uberanie materiálu pri jednej operácii,“ dodáva Alex Holmes.

Fuchs Ecocool Global 20

Kvapalina Ecocool Global 20 je zvlášť účinná pri obrábaní ocele i hliníka a okrem pozitívneho vplyvu na opotrebenie nástrojov šetrí prostriedky užívateľom aj iným spôsobom. Zvyšuje produktivitu s ohľadom na menší počet odstávok nutných kvôli výmene nástrojov i samotnej chladiacej a mazacej kvapaliny. Redukuje tiež náklady vďaka nízkej spotrebe, a preto, že je možné Ecocool Global 20 používať pri rôznych výrobných procesoch i pre všetky možné materiály, znižuje riziko komplikácií pri obsluhe strojov v prevádzke.