Vysvetľovať so všetkou vážnosťou profesionálom, na čo slúžia biele plastové pätníky, ktoré sú dnes v zákone definované ako smerové stĺpiky, by zaváňalo našou hlúposťou. Takže pár nasledujúcich riadkov kľudne preskočte a pre tých ostatných, napríklad nevodičov, dodávame, že podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. Ministerstva vnútra SR o dopravnom značení, ide podľa paragrafu 13 o takzvané dopravné zariadenie. Presnejšie povedané (podľa odstavca 1, písmeno „b“) o vodiace zariadenie. 

V technických podmienkach Ministerstva dopravy a výstavby SR sú pätníky definované ako „vodiace retrofeflexné prvky slúžiace na bezpečné smerové vedenie vozidla po komunikácii v noci alebo za zníženej viditeľnosti“. Povedané trochu viac polopate, pätníky jednoducho lemujú cesty a v tme, hmle, daždi či pri hustom snežení pomáhajú vodičom zorientovať sa na vozovke a bezpečne odlíšiť rozhranie medzi asfaltom a krajnicou na pravej i ľavej strane.

Farebné pätníky

Variabilné rozostupy

O niečo menej známe je, že ich štandardná vzdialenosť je 50 metrov a odchýlka od tejto hodnoty vám dovolí čítať cestu ako topografickú mapu aj pri mizernej viditeľnosti. Ako je to možné? Na rovných úsekoch či v zákrutách s veľkým polomerom sa uvedené číslo nemení, akonáhle sa však začne asfaltový had krútiť o niečo viac, vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov sa skracuje. Konkrétne na 40 metrov, ak má oblúk polomer 850 až 1250 m a na 30 metrov, ak je polomer 450 až 850 m.

V tých najostrejších zákrutách padá vzdialenosť pätníkov ešte viac. Ak poznáte, že majú dvadsaťmetrové rozostupy, tak ste v tej chvíli v zákrute s polomerom 250 až 450 m. Desaťmetrová vzdialenosť signalizuje polomer 50 až 250 m a najbližšie sú k sebe (5 metrov) v oblúku s polomerom menej ako 50 m.

Farebné pätníky

Metodika montáže pritom pripúšťa dve výnimky. V úsekoch s častým výskytom hmly sa v zákrutách s polomerom 50 až 250 metrov dovoľuje skrátiť vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov o 25 percent a v utiahnutejších oblúkoch s polomerom 30 až 75 metrov dokonca o 50 percent, teda až na 2,5 m. Informácie o šírke a približnom polomere vozovky by sme teda mali, tak trochu podceňovaný kus plastu nám však môže vďaka svojej novej farbe poskytnúť i ďalšie užitočné správy.

Farebné pätníky

Modré alebo červené

Relatívnou novinkou na našich cestách sú modré smerové stĺpiky s modrými odrazkami, ktoré nemajú za úlohu nahradiť tie biele, ale sú ich (nezriedka sezónnym) doplnkom. A na čo slúžia? Spoločne s klasickými bielymi pätníkmi tiež vymedzujú voľnú šírku cesty, ale umiestňujú sa predovšetkým na mostoch a úsekoch ciest v bezprostrednej blízkosti mostov. 

Vodičom majú signalizovať, že sa blížia alebo priamo nachádzajú na mieste, kde v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môžu v zimnom období vznikať hmly, ale hlavne ešte nebezpečnejšia námraza. Pochopiteľne modré smerové stĺpiky neuvidíte len na mostoch a blízko nich, ale správa ciest ich môže osadiť na akomkoľvek inom úseku, kde je výskyt námrazy predpokladaný a častý. Typicky ide o vozovky postavené paralelne s riekami či neďaleko vodných plôch, ako sú rybníky, nádrže, priehrady, skrátka kde je permanentne vyššia vzdušná vlhkosť.

Farebné pätníky

Samozrejme pri jazde kamkoľvek je nutné brať do úvahy, že modré smerové stĺpiky síce pribúdajú, ale neznamená to, že sú dnes na každom moste, v jeho blízkosti či na rizikových miestach. V súčasnosti slúžia predovšetkým na najviac exponovaných miestach. Zároveň je rozumné pamätať i na to, že vyššie spomínané nemusí platiť v zahraničí. Mimo slovenských ciest sa môžete stretnúť s významne iným riešením pätníkov – typickým príkladom sú napríklad biele odrazky na bielych smerových stĺpikoch na pravej strane, kým u nás sú odrazky vpravo vždy oranžové.

Podobným spôsobom môžete napríklad v susednej Českej republike naraziť na červené smerové stĺpiky. Ich použitie definuje tamojšia vyhláška č. 294/2015 Sb., majú pridelené čísla Z11c a Z11d a označujú vyústenie účelovej komunikácie na inú pozemnú komunikáciu. Opäť preložené do zrozumiteľnejšej reči – signalizujú povedzme možný výjazd poľnohospodárskej techniky z poľa na okresku.

Farebné pätníky

Optické odpudzovače

Bielou, modrou a červenou zoznam smerových stĺpikov pochopiteľne nekončí. Pomerne typickým koloritom niektorých úsekov sa stávajú takzvané balisety, zelenobiele plastové vodiace pätníky upozorňujúce vodičov na nebezpečné alebo značne vyťažené miesta v doprave. Zdôrazňujú stredové čiary, ale tiež vodorovné šrafovanie. Ešte zaujímavejší je však ďalší konštrukčný detail obyčajných bielych smerových stĺpikov, ktorý pozná snáď ešte menej vodičov než modré pätníky.

Ide o drobné prídavné reflexné prvky, ktoré sa montujú priamo na biele pätníky a ich úlohou nie je nič menšie, než snažiť sa zabrániť zveri vstúpiť na vozovku. Ich zvláštne plochy totiž odrážajú svetlo reflektorov prechádzajúcich automobilov do priestoru, v ktorom sa môžu vyskytovať zvieratá. Logicky teda „svietia“ v horizontálnej rovine, kolmo na pozemnú komunikáciu a s pomerne veľkým rozptylom. 

Farebné pätníky

Sústava takýchto odraziek umiestnených na okraji cesty vytvára rad svietiacich bodov, akýsi imaginárny optický plot, ktorý odradzuje zver od vstupu na asfalt a samozrejme je aktívny len pri prejazde auta, respektíve neruší, keď je cesta prázdna.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 15 obrázkov