Bezpečnostné systémy v osobných i nákladných automobiloch sú navrhnuté tak, aby minimalizovali rizikové situácie, ktoré predchádzajú dopravným nehodám. Ukazuje sa však, že aj samotná elektronika môže byť zdrojom závažných problémov a môže viesť dokonca až k haváriám. Pomerne jasne to predpovedá nová štúdia nemeckého TÜV Rheinland, ktorá vznikla v spolupráci s britským inštitútom Transport Research Laboratory. 

Ich výskum sa venoval elektronickému asistentovi známemu pod skratkou LKA, ktorá vychádza z anglického Lane Keeping Assistant. Ak vám toto označenie náhodou nič nehovorí, vedzte, že ide o pomocníka, ktorý kamerami sleduje pozdĺžne značenie na ceste a aktívnymi zásahmi do riadenia udržuje vozidlo v jazdnom pruhu.

asistenčné systémy

Práve technológia LKA môže podľa najnovšej nemeckej štúdie po istom čase generovať množstvo chýb, respektíve jej funkčnosť môže byť významne obmedzená, a to z viacerých dôvodov.

Výsledky simulácií nedopadli pre LKA ružovo

V rámci štúdie vyrazili zamestnanci TÜV Rheinland na skúšobnú dráhu Zalazone v Maďarsku s upraveným testovacím vozidlom s najmodernejším asistenčným systémom na udržiavanie v jazdnom pruhu. Odborníci najskôr simulovali poškodenie čelného skla v oblasti kamery LKA, neskôr fingovali nesprávnu kalibráciu kamier po výmene predného okna a následne počas jazdy prerušili dátovú komunikáciu medzi príslušnými riadiaci jednotkami.

asistenčné systémy

Aby sa ich experiment čo najviac priblížil skutočným podmienkam, umelo urýchlili procesy starnutia niektorých kľúčových komponentov a v jednom zo scenárov urobili bližšie nedefinované zmeny na podvozku. Odborníci následne porovnávali, ako sa inkriminovaný automobil správa na konkrétnych úsekoch cesty, presnejšie povedané na rovinkách a v zákrutách.

Zistili pri tom, že LKA prestáva fungovať pri simulovaných nárazoch kamienkov do čelného okna a v ojedinelých prípadoch sa systém dokonca bez varovania deaktivoval. Že nie je životnosť tohto asistenta neobmedzená, dokázala aj jazda cez vyznačené jazdné pruhy bez akéhokoľvek varovania či nejakej reakcie systému.

asistenčné systémy

Pri úmyselnom prerušení kontaktov počas jazdy sa systém logicky okamžite deaktivoval. Testovací vodiči potvrdili, že následné prudké vycentrovanie volantu bolo také náhle, že tento nečakaný pohyb môže obsluhu vozidla veľmi nepríjemne prekvapiť. TÜV Rheinland k tomu dodáva: „Samovoľné vypnutie systému je skutočne problematické, ak sa vodič v danom momente plne nesústredí na jazdu, alebo nemá ruky pevne na volante, pretože sa práve spolieha na systém udržania v jazdnom pruhu.“

TÜV Rheinland pritom odhaduje, že už v roku 2025 bude v EÚ vymenených odhadom 9,7 milióna čelných skiel vozidiel vybavených kamerovým systémom LKA, teda takmer päťkrát viac v porovnaní s rokom 2019. Ak by len v prípade malého množstva týchto opráv neboli dodržané predpísané servisné postupy a asistenčné systémy s kamerami nefungovali správne, môže to mať pre dopravu na európskych cestách veľmi nepríjemné dôsledky. 

asistenčné systémy

„Podľa prognóz TÜV Rheinland a britského TRL by v roku 2029 mohlo dôjsť na cestách EÚ v priemere k približne 790 000 rizikovým situáciám ročne. Spôsobené by boli výlučne zníženou funkčnosťou asistenčného systému pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu.“ Toľko citát zo štúdie podľa optimistického scenára. V horšom prípade budú čísla výrazne vyššie. „V závislosti na scenári by mohol odhadovaný počet nebezpečných udalostí stúpnuť až na 2,3 milióna ročne.“ 

A čo robiť, aby sa tieto nepríjemné predpovede nenaplnili? TÜV Rheinland odporúča priebežné kontroly LKA, prísne dodržiavanie oficiálnych servisných postupov a nepodceňovanie poškodenia čelných skiel. 

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 5 obrázkov