Z Belgicka prichádza ďalší „pokrokový“ návrh bojujúci za krajšie zajtrajšky bez áut so spaľovacími motormi. A znova sa ukrýva za ekológiu a boj proti globálnemu otepľovaniu. Otázka je, komu by mal vlastne prospieť, prichádzajú s ním totiž dve politické strany a ich argumenty sú trochu pritiahnuté za vlasy.

Žerie príliš veľa? Tak nebude reklama

Návrh na zákaz reklamy podali 27. mája 2020 belgické politické hnutia Ecolo-Groen a CDH. Tie tvrdia, že v záujme ochrany občanov je nevyhnutné, aby sa skončilo s akoukoľvek propagáciou osobných automobilov a mikrobusov kategórie M1 (max. do 9 miest na sedenie), ktoré sú ťažšie ako 1399,99 kg alebo produkujú viac ako 95 g CO2 na km. Okrem nich sa však rovnaký zákaz propagácie vzťahuje aj na úžitkové autá kategórie N1 (do 3,5 t) určené na prepravu tovarov a zároveň produkujúce nad 147 g CO2 na km. Išlo by pritom o zákaz exteriérovej aj interiérovej reklamy, billboardy, printovú reklamu, reklamu v digitálnych médiách, v televízii, rozhlase, v kinách pred produkciou filmov či dokonca reklamnú korešpondenciu určenú súkromným osobám a verejnosti.

Závan zdravého rozumu? Na oko áno

„Veľké vozidlá sú ťažšie a vyššie, čo predstavuje riziko pre menších účastníkov premávky. Sú tiež výkonnejšie, takže ich vodiči majú tendenciu jazdiť rýchlejšie,“ vysvetľuje Sarah Schlitz z Ecolo-Groen. Zákaz ich reklamy dokonca prirovnáva k zákazu propagácie alkoholu a tabakových výrobkov. Že sú úžitkové autá väčšie kvôli svojej efektivite, jej už asi trochu nedochádza. Nad úvahami týmto smerom krútia hlavami aj odborníci, tí naopak tvrdia, že preprava väčšieho objemu tovaru naraz jedným vozidlom je omnoho efektívnejšia a v konečnom dôsledku aj ekologickejšia, než výroba niekoľkých menších a ľahších úžitkových áut prepravujúcich rovnaký objem tovarov. Logicky musia mať aj výkonnejšie motory, ktoré sú zároveň príspevkom k aktívnej bezpečnosti. Zároveň upozorňujú, že násilné presadzovanie drahej elektrickej dopravy by v súčasnosti malo zásadné vplyvy na rast cien takto prepravovaných tovarov. A kým sa nevyrába dostatočné množstvo elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, nemá cenu o ekológii vôbec diskutovať.

„Zelení“ politici si údajne dali urobiť dôkladné analýzy, ktoré odhalili, že len 16,1 % reklám propaguje autá s emisiami CO2 nižšími než 95 g/km, až 53,2 % reklamy dokonca propaguje autá s emisiami CO2 vyššími ako 140 g/km. Útočia však aj na vysokú hmotnosť áut. „Pri nehode sú hlavnými faktormi určujúcimi rozsah poškodenia kinetická energia a vzájomná kompatibilita medzi účastníkmi nehody,“ pokračuje Ecolo-Groen. Ako však majú výrobcovia postaviť bezpečné ekologické vozidlá bez ťažkých akumulátorov na palubách, však už „Zelení“ nevysvetľujú. Nezabúdajú však podporiť myšlienku malých a ľahkých áut, ktoré sú omnoho ekologickejšie. Paradoxné je, že práve aktuálna európska legislatíva ľahké vozidlá pri určovaní limitov flotilových emisií poriadne znevýhodňuje. 

zdroj: Fleet