Odvetvie nákladnej dopravy, rovnako ako iné oblasti dopravy, v súčasnosti čelí niekoľkým vážnym výzvam. Okrem nepredvídateľnej ekonomiky, prechodu k obnoviteľným energiám a uhlíkovej neutrality je to napríklad aj chronický nedostatok vodičov. Podľa švédskych odborníkov z odvetvia dopravy sa ich nedostatok v priebehu nasledujúcich 5 rokov zdvojnásobí, čo je vzhľadom na dopyt po prepravných službách veľmi alarmujúci stav. Dopravné spoločnosti preto majú ďalší problém, okrem nevyhnutnej expanzie bude pre mnohé z nich totiž problém dokonca aj udržanie súčasnej prevádzky. Ako navyše uvádzajú odborníci, problém nemá rýchle riešenie a rozhodne ho nevyrieši len zvýšenie mzdy vodičov.

Treba zmeniť vnímanie profesie vodiča a jeho podmienky

Ako upozorňuje Michael Browne, profesor na univerzite v Göteborgu, ktorý sa už viac ako 30 rokov zaoberá výskumom prepravy tovaru a logistiky, veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim nezáujem o profesiu vodiča diaľkovej prepravy je rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Ak má totiž vodič stráviť dlhý čas mimo domova, pre mladšie ročníky sa stáva profesia neatraktívnou. „Priemerný vek vodičov je vysoký, čo naznačuje, že toto odvetvie je pre mladších ľudí neatraktívne,“ hovorí Michael. „Čas, ktorý od nich očakáva, že budú pracovať, stres, ktorý majú počas práce, alebo skutočnosť, že sú pre nich otvorené atraktívnejšie alternatívne kariéry - to sú len niektoré z dôvodov, prečo,“ dopĺňa ďalej. „Je celkom prekvapujúce, ako málo sa robilo akademických výskumov o vodičoch. Máme ľudí, ktorí píšu o všetkom ostatnom, od aerodynamiky po autonómne vozidlá, no je tu veľká medzera v chápaní vodiča a úlohy, ktorú zohrávajú," pokračuje Browne.

Ako dopĺňa Delphine Maury, senior Product Intelligence Analyst v spoločnosti Volvo Group  Truck Technology, pre vodiča existujú rôzne druhy dôvodov, prečo zostať vo svojej práci. Podľa interného prieskumu spoločnosti Volvo (2019) založeného na 151 rozhovoroch s prevažne diaľkovými dopravcami zo 16 národností, ktorí sa venujú medzinárodnej doprave, sú tri hlavné priority vodičov pohodlie a priestor v kabíne a bezpečnosť. Štúdia tiež poukazuje na zvyšujúce sa povedomie o zdraví, najmä u mladších vodičov, a rastúci záujem o hnacie ústrojenstvo šetrné k životnému prostrediu. „Komfort, priestor a bezpečnosť sú rovnaké priority už mnoho rokov, takže tieto základné požiadavky určite existujú. Môžeme tiež vidieť koreláciu medzi dĺžkou cesty a mierou spokojnosti niektorých značiek. Čím viac času strávite vo svojom kamióne, tým dôležitejší je priestor a bezpečnosť,“ pokračuje Delphine Maury.

Nových vodičov by podľa ankety k profesii prilákali nízke vstupné požiadavky a pre 36 % z nich je najvyššou prioritou mzda. Po nej nasleduje školenie (16 %) a cestovanie (11 %). Spomedzi skúsených vodičov označilo 42 % za kľúčový motivátor plat, po ktorom nasledujú autonómia a sloboda byť na cestách (19 %), či mať dobrého zamestnávateľa (16 %). Jasné je aj to, čo vodičov demotivuje. Pre 49 % nových vodičov je veľkým problémom neistota v práci, hoci dopravné spoločnosti majú vysoký dopyt po ich kompetencii. Noví vodiči sa obávali nájsť si prácu, ale aj keď boli zamestnaní, mali pocit, že nie sú dobre vybavení na to, aby zvládli požiadavky profesie, hoci čerstvo skončili školenie. Intenzívny tlak zo strany zamestnávateľa na rýchle dodanie v kombinácii s neistotou ohľadom manévrovania s kamiónom v hustej premávke a strachom z nehôd ich prinútil uvažovať o predčasnom ukončení práce kvôli stresu.