Veľké svetové mestá dlhodobo bojujú s preplnenými cestami, dopravnými zápchami a autami stojacimi v nehybných kolónach. Aktuálna vlna epidémie však situáciu radikálne zmenila. Koronavírus vyprázdnil cesty a vyhnal ľudí z ulíc do svojich domovov. Len v Miláne klesla intenzita dopravy o 54 %, v Ríme dokonca o 59 %. Mimoriadna situácia sa však aktuálne týka takmer celého sveta, o 15 % menšiu intenzitu dopravy preto zaznamenali dokonca aj v New Yorku. Dôsledkom je vyššia priemerná rýchlosť prejazdu mestami, menej času stráveného pri semaforoch a menej lokálnych emisií. To motivovalo dopravných analytikov k presnejším výskumom a zisťovaniu, ako tento jav docieliť aj potom, čo mimoriadny stav pominie.

Práca z domu je riešením

Ako sa ukazuje, kľúčovou sa stáva práca z domu. Ekonomika dokáže fungovať a dopravné špičky takmer zmizli. Ekonómovia preto zvažujú, aké opatrenia v budúcnosti urobiť, aby pracoval väčší objem ľudí doma a nepresúval sa za výkonom práce ďaleko z domu. Za určitých okolností tým údajne dokážu výkon ekonomiky dokonca zvýšiť. Čas strávený presúvaním sa do práce je zrazu k dispozícii pre rodinu, či ďalšiu nadprácu. Nie všetky pracovné povolania takto môžu fungovať, zisťuje sa však, že väčší objem práce z domu by mohol byť nakoniec prospešnejší. Zvýši sa tým vraj aj kvalita života. Pred touto situáciou však varujú telekomunikační prevádzkovatelia. Ak by sa výrazne zvýšil objem dát prenášaných sieťami (videohovory, telekonferencie, videochaty a pod.), pri súčasnom stave by mohla poklesnúť rýchlosť prenosu. Technicky však nič nebráni tomu, aby sa výkon aktuálnych sietí zvýšil. Lekári však zároveň už teraz upozorňujú, že bude treba znova skúmať vplyv zvýšeného žiarenia na zdravie obyvateľstva. Skrátka, vždy platí niečo za niečo. Tímy vedeckých pracovníkov však hľadajú spoločné riešenia a pravdou je, že aktuálna situácia dopravnému výskumu značne pomohla.

Práca z domu by údajne mohla dať podobným zápcham STOP-ku.

Čistejší vzduch

Ďalším pozitívnym javom je čistejšie ovzdušie v centrách veľkých miest a v obývaných aglomeráciách. Vedci teraz zisťujú konkrétne hodnoty znečistenia, v budúcnosti tak budú vedieť presne identifikovať, akou mierou sa na znečistení ovzdušia reálne podieľajú autá. Ako zdôrazňujú, ak by chceli podobné pokusy urobiť v čase bez vyhlásenia mimoriadneho stavu, nebolo by to reálne. Pri širšom uplatňovaní inštitútu práce z domu však treba počítať so zvýšenými nárokmi na rozvoz jedál a iných služieb. Podľa vedeckej obce sa tu otvára priestor aj pre masívnejšie nasedenie kuriérskych elektromobilov. Zatiaľ je samozrejme všetko otázkou budúcnosti, už teraz je však isté, že aktuálna situácia ukázala ďalšie možnosti fungovania ekonomík jednotlivých štátov.