V roku 2021 sa stalo na území EÚ takmer 20 000 dopravných nehôd, pri ktorých došlo k smrteľnému zraneniu niektorého z účastníkov. Z toho bolo až 14 % nehôd, pri ktorých figurovalo aj ťažké nákladné vozidlo, čo je vzhľadom na ich zastúpenie v európskom vozovom parku neprimerane veľa. Nepriaznivá situácia v oblasti nehodovosti na cestách EÚ aj preto vyústila k vyhláseniu iniciatívy „Vision Zero“, ktorej cieľom je dosiahnuť do roka 2050 na európskych cestách nulový počet smrteľných a vážnych zranení. Jej súčasťou je aj Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel (GSR). To nadobudlo účinnosť v júli 2022 a vzťahuje sa na každý nový nákladný automobil a autobus zaregistrovaný od júla 2024.  Všetky nové nákladné autá a autobusy budú musieť byť po tomto dátume vybavené súborom ôsmich nových bezpečnostných asistenčných systémov. V období od rokov 2026 a 2029 následne povinne pribudnú ďalšie tri nové asistenčné systémy.

Väčšinou je to ľudský faktor

Podľa správy EÚ je až 90 % zo spomínaných dopravných nehôd spôsobených ľudským zlyhaním, či nepozornosťou. Najčastejšie pritom ide o nárazy zozadu do vpredu jazdiaceho vozidla, stret medzi nákladným autom odbočujúcim vpravo a cyklistom, či motocyklistom idúcim ďalej rovno, či o zrážku s chodcom prechádzajúcim vozovku pred nákladným autom.

Od júla 2024 preto povinne nastúpi do každého nového nákladného auta a autobusu týchto 8 povinných bezpečnostných systémov:

Signál núdzového zastavenia
Ide o prerušované svetlo signalizujúce ostatným účastníkom cestnej premávky, že dochádza k núdzovému prudkému brzdeniu

Informačný systém mŕtveho uhla
Systém známy aj z osobných vozidiel varujúci pred možnou zrážkou z chodcami, či cyklistami vedľa vozidla.

Informačný systém pri cúvaní
Povinná kamera alebo cúvacie senzory

Monitorovanie tlaku v pneumatikách
Systém neustáleho monitorovania tlaku v pneumatikách a varovná signalizácia pri jeho poklese pod stanovenú hranicu

Inštalácia alkoholového blokovania
Povinná prítomnosť rozhrania umožňujúceho montáž alkoholového „zámku“ zabraňujúceho šoférovaniu vozidla vodičom pod vplyvom alkoholu alebo iných zakázaných návykových látok.

Varovanie pri rozjazde
Systém varujúci vodiča pred možnou zrážkou s chodcom, či cyklistom nachádzajúcim sa v mŕtvom uhle nákladného vozidla.

Asistent únavy
Systém neustále monitorujúci správanie vodiča a vyhodnocujúci jeho možnú únavu.

Inteligentná podpora rýchlosti
Pomocou kamier sledujúcich dopravné značky a databáz z digitálnych máp a podkladov z GPS varuje vodiča pred prekročením max. povolenej rýchlosti v danom úseku.

zdroj: Euractiv, Scania