Euro NCAP začalo s testami bezpečnosti pre vany a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2021. Už o rok neskôr prehodnotili kritéria a v tomto roku prišlo k ďalšej úprave sprísňovania pravidiel. Do dnes je zatiaľ zverejnených 18 testov bezpečnosti s novými podmienkami a niektoré dodávky prišli o lepšie hodnotenia.

Napríklad Fiat Ducato klesol z hodnotenia Platinum na Gold. Avšak Nissan Interstar si o nič nepohoršil, stále je v kategórii Not Recommended, teda neodporúčaný z hľadiska nedostatku systémov na predchádzanie dopravným nehodám. Tam chýbajú asistenčné systémy, ktorých skúšky plánuje konzorcium stále sprísňovať. Podľa plánov má totiž do roku 2026 prísť k zjednoteniu hodnotenia týchto asistentov s osobnými vozidlami a budú hodnotené len štandardne dodávané systémy na všetkých európskych trhoch. To bude pre svet dodávok veľmi silné sprísňovanie podmienok.

Pre iných účastníkov sú nebezpečnejšie

Podľa Euro NCAP nemajú dodávky vyššiu mieru počtu nehôd, avšak môžu byť závažnejšie pre iných účastníkov z dôvodu ich vyššej hmotnosti a aj menšieho počtu asistenčných systémov. Preto bude sprísňovanie posudzovania týchto systémov tým prvým dôležitým bodom, ako posunúť bezpečnosť takýchto áut dopredu. Okrem toho plánujú v Euro NCAP rozšíriť testovanie bezpečnosti aj na ťažšie nákladné vozidlá označované ako HGV (heavy goods vehicle), teda všetky nad 3,5 tony.

Zdroj: Euro NCAP