Súčasné najnovšie spaľovacie pohonné jednotky, respektíve ich hlavné vnútorné komponenty, sú predovšetkým kvôli extrémne prísnej legislatíve regulujúcej emisie výfukových plynov vystavené zaťaženiu, ktoré bolo ešte donedávna nepredstaviteľné. Máme na mysli samozrejme trend spojený s downsizingom, teda zmenšovaním pracovného objemu pri súčasnom zvýšení tlakov pomocou preplňovania.

Motory síce majú vďaka tomu vyššiu termodynamickú účinnosť, výkony i menej pohyblivých súčiastok, ktoré zároveň vytvárajú menej strát spôsobených trením či zmenou hybnosti. Zároveň to ale znamená, že tie dielce, ktoré ostali, musia zvládať významne vyššie tepelné i mechanické zaťaženie. A to ani zďaleka nie je všetko, s čím musia automobiloví konštruktéri počítať.

technológia XTL

Automobilky sa pochopiteľne snažia splniť drakonické limity obmedzujúce produkciu oxidu uhličitého, ktoré sú v priamej úmere so spotrebou pohonných hmôt. Inak povedané, chcú zvýšiť prevádzkovú efektivitu na všetkých frontoch a ušetriť každú kvapku benzínu či nafty.

Ťažký život konštruktéra

Aby niečo také dokázali, sú výrobcovia nútení znižovať vnútorné trenie komponentov napríklad pomocou pokročilých technológií povrchovej úpravy kovov, zmenšovaním tolerancií a vôlí, ale tiež systémami, ako je napríklad stop-štart. Vďaka nemu riadiaca elektronika automobilu síce v určitých režimoch automaticky vypína motor a šetrí tým nejaké palivo, zároveň ale tento modus operandi kladie výrazne vyššie nároky na elektrickú sústavu, štartér a logicky (opäť) i vnútorné pohyblivé súčiastky.

technológia XTL

Vyššie spomínaný obrovský pokrok v konštrukcii automobilových agregátov s vnútorným spaľovaním by samozrejme nebol možný, ak by s ním nedržali krok aj motorové oleje. Práve mazacia sústava je prakticky jedinou „bezpečnostnou“ bariérou medzi stále viac namáhanými dielcami, ako sú piesty, valce, ojnice, kľukový hriadeľ či ventilové rozvody. 

A nezáleží len na tom, aký odolný je olejový film medzi kovovými povrchmi. Dôležité tiež je, ako rýchlo sa dostane na svoje miesto po studenom štarte. Aký odpor kladie čerpadlu pri prevádzke. A nemenej významná je tiež otázka jeho dlhodobej výdrže a stability s ohľadom na predlžujúce sa servisné intervaly.

technológia XTL

Že ide pre tribológiu (teda vedný odbor zaoberajúci sa výskumom šmykového trenia, opotrebovania povrchu látok a zároveň mazaním) o jednu z najväčších výziev v doterajšej histórii, vám bez váhania potvrdí každý jeden odborník na danú problematiku i vývojár od fachu. 

A je tiež dôvodom, prečo sa olejárska spoločnosť FUCHS, ktorá patrí k popredným špecialistom dodávajúcim svoje produkty pre prvovýrobu na náročnom nemeckom trhu, rozhodla svojho času pre vývoj úplne novej technológie označenej ako XTL.

technológia XTL

Primárnym cieľom vývojového oddelenia firmy FUCHS bola snaha vyvinúť produkt s optimalizovanou reakciou viskozity na zmeny teploty. Inak povedané, aby viskozita bola čo najmenej závislá na teplote a dovolila novým motorom perfektne fungovať v extrémne horúcich a zároveň i extrémne chladných prevádzkových podmienkach. Druhou vodiacou líniou špecialistov značky FUCHS pri ich práci bola snaha zabezpečiť dodatočnú a z dlhodobého hľadiska stálu výkonovú rezervu oleja.

technológia XTL

Výsledkom sú špičkové motorové oleje s technológiou XTL, ktoré boli podrobené dôkladným skúškam a následne i porovnávacím testom. Napríklad bežný produkt so špecifikáciou SAE 5W-30 bol porovnaný s olejom FUCHS rovnakej viskozitnej triedy, ale vyrobeným na základe technológie XTL. 

Konfrontácia prebehla v kryokomore pri teplotách mínus 27 °C v snahe overiť správanie pri štartovaní v extrémne chladných klimatických podmienkach a efekt novej technológie XTL sa prejavil tým najlepším možným spôsobom.

technológia XTL

Opakované skúšky dokázali, že motor s novým produktom FUCHS bol schopný naštartovať o 35 percent rýchlejšie a okruh mazania dokázal rozviesť olej do všetkých kriticky dôležitých miest až o 55 percent rýchlejšie. A ďalšie pozitívne výsledky na seba nenechali dlho čakať. Pohonná jednotka s novou generáciou oleja s technológiou XTL vykazovala zníženie spotreby o 1,7 percenta a o 18 percent sa znížila aj spotreba samotného oleja.

Dlhodobý test preukázal, že nový olej FUCHS je stabilnejší pri starnutí a vykazuje nižšiu mieru opotrebenia. Aby sme boli konkrétni – nárast viskozity sa znížil o 38 percent, čo v preklade do trochu zrozumiteľnejšej reči znamená, že olej starnutím v náročnej prevádzke nebol hustejší, respektíve nestával sa hustejším tak rýchlo, ako bežný olej. Pre vodiča a jeho motorové vozidlo to znamená minimálne vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť počas celého intervalu medzi dvomi výmenami oleja, a to aj pri prekročení odporúčaného intervalu výmeny.

technológia XTL

Nemenej zaujímavá je tiež lepšia ochrana motora pred palivami E10 s vyšším podielom etanolu, teda inak povedané alkoholu. Táto zložka môže vytvárať väčší objem kyselín s ohľadom na oxidáciu, ktorú spôsobuje, čo následne spôsobuje vznik korózie a logicky opotrebenia. Oleje s technológiou XTL tento proces úspešne neutralizujú, zabezpečujú oxidačnú stálosť a tým pádom (bez preháňania) dokonalejšie ochraňujú motory.

technológia XTL

Prémiové oleje najvyššej kvality s technológiou XTL:

TITAN GT1 EVO SAE 0W-20
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20
TITAN GT1 SAE 0W-20
GT1 PRO FLEX SAE 5W-30
GT1 PRO C-3 SAE 5W-30
TITAN GT1 SAE 5W-40
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30
TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-3